Gevaarlike Gebede – Here, deursoek my

Gevaarlike Gebede – Here, deursoek my

15th May 2020 Uncategorised 1

Wat is die vreemdste ding wat jy al gekry/herontdek het toe jy ‘n ou boks of kas deursoek het?

Gesels bietjie oor die onderstaande aanhaling: wat is vir jou die verband tussen gebed en jou daaglikse lewe?

“Faith in the promise is the fruit of faith in the Promiser: the prayer of faith is rooted in the life of faith. It is because very many of God’s children do not understand this connection between the life of faith and the prayer of faith that their experience of the power of prayer is so limited”

Andrew Murray

Hoekom dink jy is daar sekere gebede wat as ‘gevaarlik’ bestempel kan word?

Op verskeie plekke in die Nuwe Testament staan daar iets in die lyn van: vra wat jy wil, in die Naam van Jesus, en dit sal vir jou gegee word, of julle kry nie want julle vra nie.

  • Wat dink jy is meeste mense se siening van hierdie tipe stellings?

Lees saam met mekaar: Psalm 139:23-24

23Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. 24Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad! (NAV)

23 Search me, O God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts. 24 See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. (NIV)

Hoekom dink jy het Dawid, ‘die man na God se hart’, nodig gevoel om hierdie gebed te bid?

Wat maak ‘n gebed soos ‘deursoek my Here’ ‘n gevaarlike gebed?

Dink jy jy is oor die algemeen ‘n goeie mens, met goeie intensies?

  • Watter relevansie het die volgende verse vir jou lewe?

Jer. 17:9: “9Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan?”

Jes. 29:13 “Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af”

Toepassing

  • Wat het jy wys geraak in die week vandat jy begin bid het: Here leer my bid?
  • In die komende week, sit die volgende gebed by: Here, deursoek my

Die kern punt van hierdie proses is dat jy moet bedoel wat jy bid en dan ook bereid moet wees om toe te pas wat die Here jou leer of vir jou uitwys

Sluit af deur vir mekaar te bid vir moed en deursettingsvermoë

One Response

  1. Liezel Strauss says:

    Baie dankie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *