Gevaarlike Gebede – Here, breek my

Gevaarlike Gebede – Here, breek my

21st May 2020 Uncategorised 0

Waar in jou lewe was die volgende gesegde waar: “Wat nie dood maak nie maak sterk”?

Stem jy saam met die ‘punchline’ van Sondag se preek: “God se seën lê baie keer aan die ander kant van die seer”?

  • Kan jy aan ‘n paar voorbeelde vanuit jou eie lewe dink waar dit waar was?

Lees saam met mekaar Filippense 2:5-11

  • Wat vertel hierdie teks vir ons oor Jesus?
  • Watter boodskap lewer hierdie teks oor ons as mens?

Hoe is die inbreek van ‘n perd om haar gehoorsaam te maak aan die ruiter, ‘n goeie metafoor vir ons verhouding met God?

Neem ‘n tydjie om na te dink – of dalk vir die mense rondom jou te vra: “Wat moet in my gebreek word en waarvan moet ek leeggemaak word om meer bruikbaar vir God te wees”?

Antwoord die vraag vir mekaar die vraag: is jy bang om te bid: “Here, breek my”

  • Hoekom?/ hoekom nie?

Dra mekaar in die gebed op en doen veral voorbidding vir dié wat hierdie gevaarlike gebed in opregtheid gaan begin bid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *