God stuur sy Gees saam met my…om my krag te gee

Mense met n missie

God stuur sy Gees saam met my…om my krag te gee

13th Jun 2020 Uncategorised 0

Ysbreker

Kry ‘n paar skroefprop bottels of medesyne botteltjies uit die kas en kyk wie die meeste kan oopmaak.

 • Wat ervaar jy wanneer jy nie ‘n botteltjie kan oopmaak nie?
 • Wat ervaar jy wanneer iemand anders dit maklik oopkry?

Inleiding

Hoe dink jy sou ‘n poppekas vaar as die poppe dit alleen moes aanbied?

 • Wat maak dit vir die poppe moontlik om mense so te vermaak?
 • Is dit ‘n goeie vergelyking van ons afhanklikheid van die Heilige Gees se krag?
  • Bespreek die ooreenkomste en verskille

Teks

Lees saam Handelinge 1:4-5 & 8

 • Wat was die gawe waarvan Jesus in v4 praat?
 • In v8 is die woordjie vir ‘krag’ die Griekse woord dunamis wat vertaal kan word met ‘plofkrag’ – dis ook waar ons die woord ‘dinamiet’ vandaan kry
  • Kan mens in hierdie terme dink wanneer jy dink aan die krag van die Gees?
  • Hoe is die krag wat die Gees vir ons beskikbaar stel ‘plofbaar’?
 • Wanneer jy na meeste Christene kyk, is dit maklik om die werking van die krag van die Heilige Gees in hul lewe te sien?
  • Wat dink jy is die rede hiervoor?
 • Wat dink jy is Jesus se oorspronklike bedoeling gewees, vir wat Hy wou hê ons deur die krag van die Gees moet verrig? (Bovril botteltjies makliker oopmaak?)

Toepassing

Vier dinge wat die krag van die Gees ons instaat stel om te doen:

 • Om Jesus met vrymoedigheid te verkondig – 1 Kor 2:4-5
 • Om God te eer al is ons swak – Rom 8:26 & 2 Kor 12:9-10
 • Om hoop te hê in ‘n hoop-lose wêreld – Rom 15:13
 • Om die volheid van God te ervaar – Ef 3:16-19

In watter een van hierdie vier areas in jou geloofslewe het jy ‘n behoefte aan die krag van die Gees?

Gebed

Neem mekaar se behoeftes aan die Gees se krag in jul lewens in gebed na die Here toe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *