Wat dink jy van God?

Wat dink jy van God?

12th Jul 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker
  • Kies iemand om op te staan en vir die groep alles te vertel wat hulle weet oor kwantum-fisika en hoekom dit belangrike kennis is om die wêreld waarin ons bly te handhaaf (Televisie, selfone, x-strale, lasers ens. is alles te danke aan kwantum-fisika)
  • Hoe sou ’n wêreld lyk sonder kwantum-fisika?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
  • Wat dink julle is die minimum kennis wat ’n Christen van God behoort te hê?
  • Dink julle is dit belangrik vir ’n Christen om altyd te bly groei in hul kennis van God? Hoekom/nie?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam:
  • 1 Pet. 3:15b
   • Hoe pas die onderwerp van ‘kennis van God’ in by hierdie opdrag wat Petrus gee?
  • 2 Tim 4:16
   • Volgens hierdie vers, hoekom is dit belangrik om gereelde interaksie met God se woord te hê?
   • Gee ’n voorbeeld uit die Bybel uit wat moontlik by elkeen van die 4 ‘groot waardes’ wat Paulus hier noem kan pas.
    • Waarheid te onderrig
     • (bv. die Bybel leer ons dié waarheid: God is ’n goeie God)
    • Dwaling te bestry
    • Verkeerdhede reg te stel
    • ’n regte lewenswyse te kweek
  • 2 Pet. 1:1-2
   • Met wie praat Petrus hier?
   • Dink jy daar is ’n konneksie tussen ‘genade & vrede’ en ‘kennis van God’

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
  • Het jy vrae oor jou geloof wat jy voel niemand nog vir jou kon antwoord nie? Watter ervaring los dit jou mee? (of ken jy dalk so ’n persoon?)
  • Dink jy dat ALLE Christene die verantwoordelikheid het om soveel as moontlik van God te leer, of is dit net ’n uitgesoekte groepie s’n?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
  • Op watter maniere het jy in jou lewe al kennis van God opgedoen?
  • Watter gestruktureerde proses kan jy hierdie week begin om jou kennis van God te groei?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *