Hoe hoor jy God?

Mense met n missie

Hoe hoor jy God?

18th Jul 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker

Kry ’n meel sif en gooi ’n koppie vol water – gooi ook ’n paar groter voorwerpe daarin en gooi die inhoud van die koppie deur die sif

 • Hoe is hierdie sif soos die filter wat ons moet gebruik om God se stem te onderskei van ander stemme? (As baie van jou groep nie die preek vooraf geluister het nie, doen hierdie oefening eerder aan die einde)

______________________________________________________________________________

 • Inleiding

Wat was jou indruk van Sondag se boodskap?

 • Wat het vir jou uitgestaan
 • Wat het vir jou sin gemaak
 • Waaroor het jy vrae?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Gaan deur elkeen van die 7 punte in die boodskap saam met die verwante teks en vra telkens die vraag: hoe help hierdie punt my om God se stem te onderskei:

 1. Stem dit ooreen met die Bybel?
  • Luk. 21:33 “33Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.”
 2. Maak dit my meer soos Jesus?
  • Fil. 2:5 “5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was” – Jesus is die model, die toonbeeld
 3. Bevestig my kerk-familie dit
  • Ef. 3:10 “10Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word”
 4. Is dit in lyn me hoe God my geskep het
  • Ef. 2:10 “10Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het”
 5. Hou dit verband met my verantwoordelikheid
  • Joh. 21:22 “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie.”
 6. Spreek dit jou aan of veroordeel dit jou
  • Openb. 3:19 “19Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle”
 7. Ervaar ek God se vrede daaroor
  • Fil. 4:6-7 “6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

is daar ’n besluit wat jy moet maak/gevoel wat jy moet aanspreek/ ervaring waarvan jy moet sin-maak, wat jy voel dalk kan baat om deur die 7 punt filter gesit te word?

 • As daar spesifieke goed in die groep uitkom, help mekaar om dit aan die 7 punt filter te meet.

(Maak gerus gebruik van die Powerpoint skyfies hieronder vir jou aanbieding)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *