Dissipelskap: Geloof toegepas

Dissipelskap: Geloof toegepas

24th Jul 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker

Speel ’n rondte stomstreke/‘charades’ – skryf 10 begrippe/woorde op 10 stukkies papier en gooi dit in ’n sak

 • Deel jou groep in twee en kies iemand uit elke groep om elke keer die inhoud van die papiertjies vir die groep uit te beeld sonder om enige woorde te gebruik
  • Elke groep kry 5 papiertjies, hulle kry wel net 1 minuut om reg te raai wat deur hul verkose groeplid uitgebeeld word, voordat die ander groep mag raai.
  • Hou telling en gee ’n prys vir die wen groep
 • Vraag: hoe is stomstreke dieselfde/verskillend as hoe Christene hul lewens moet leef en hoe Christene deur buitestanders beskou word?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding

Wat verstaan jy onder die begrip: teorie moet oorgaan in praktyk?

 • Stem jy saam met hierdie stelling?
 • Kan jy aan ’n paar voorbeelde dink waar hierdie stelling waar moet wees?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Lees saam 2 Pet. 1:5-8

 • Hoekom is dit nodig dat ons ons geloof moet verryk met al hierdie ander dinge?
  • Stem jy saam met die stelling wat in die preek gemaak is: “Geloof – alleen – is nie genoeg nie”?
  • Hier is ‘n paar tekste wat kan help: Psalm 62:13, Spreuke 24:12, Jer. 24:10, Mat 16:27, Rom 2:6 & 14:12, Openb. 2:23 & 22:12
 • Wat verstaan jy onder die term ‘deug’ (virtue)?
  • Hoekom behoort dit ’n belangrike ding te wees vir Christene om in te oefen?
 • Hoekom behoort ‘kennis’ verryk te word met ‘selfbeheersing’? (v6)
 • Die Engelse vertaling van v8 stel dit as volg: “8 For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ.” (NIV)
  • Kan ons aan ons Christenskap dink in terme van ‘effektief’ en ‘produktief’?
   • Op grond waarvan sou ons kon bepaal of dit wel effektief en produktief is?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud

Hoe sou jy vir ’n nuwe bekeerling die beginsel van ‘die uitleef van jou geloof’ beskryf?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Watter tipe stappe kan jy in die komende week begin neem om gehoor te gee aan die vermaning wat Petrus ons gee in 2 Pet. 1:5-8?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *