Geloofsoffer/ Sendingfonds

Geloofsoffer/ Sendingfonds

14th Aug 2020 Uncategorised 0

Dank  aan alle getroue donateurs wat maandeliks  of eenmallige bydraes maak.  Die Geloofsoffer/Sendelingefonds ondersteun tans die volgende sendelinge/ aksies:

  • Maandelikse ontvangers  beloop N$240 060 per jaar (N$19480p.m.)  (78% van begroting)

Kunene vir Christus sendelinge, pastoor Henrico Swartbooi, Operasie Mobilisasie  Angola (Menonge, Elisa), Japie van Vuuren (Organiseerder OM Namibia) ,Hein van Wyk, Ria de Koning, Bettie Swanepoel van Barmhartigheid Warmquelle en Antoinette Nel.

  • Adhoc  ontvangers beloop  N$66 840 per jaar (22% van begroting)

Kunene vir Christus projekte, OM Angola, ds. Jacob Schoeman, Kobus Hanekom (Martelare vir Christus) Geopenede Deure en Aksie Kinder Mobilisasie.

Om alle sendelinge/aksies  binne die boekjaar 2020/2021 te wil ondersteun word daar ‘n tekort van N$96 900 begroot.   Covid19 inperkings het ook ‘n negatiewe  invloed op die inkomste gehad.  ‘n Besluit is geneem om tydelik die maandelikse  ontvangers se bedrae  in te perk met ongeveer 25%.  Indien daar genoegsame fondse ontvang word sal ontvangers weer 100% bydrae per maand  ontvang.

Ons kom vra biddend: raak asseblief betrokke deur een of meer van die volgende …..

bid  – vir elke sendelinge en/ of aksie

doen – saam op uitreike te gaan – kontak vir ds Hein, ds Evert of ds Dubois

gee  –  tot uitbreiding van God se Koninkryk, deur NG Suiderhof

Bankbesonderhede – sou u dalk ‘n bydrae wil maak :

Bank Windhoek, Maerua tak,  Rekening no 1195689601 verwysing : “geloofsoffer + u naam”

Vir Navrae kontak ds Hein Schaaf  081297-7653

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *