Vier v’s: Verward

Vier v’s: Verward

22nd Aug 2020 Uncategorised 0

(die preekraamwerk is onder bygevoeg. Gesels eers oor ’n vraag en kyk dan daarna as aanvulling…)

 1. Wat beteken die woord verwar?
 2. Verwarring kan tans uit verskillende oorde ontstaan. Gesels oor wat verwar mense rakende:
  • Die virus
  • Kerkbesluite
  • Verskillende interpretasies van die Bybel deur mense by die werk, wat jy op die internet lees.
 3. Wat gebeur as ’n mens verward is? Wat is die gevolg hiervan?
 4. Paulus skryf dikwels oor verwarring wat in gemeentes gesaai word. Kyk bv. Rom. 1:28, Ef. 4:14 en 2 Tim. 3:4b-9. Gesels oor hoe verwarring beskryf word.
 5. Gesels uit 2 Tim. 3:13-4:5 oor hoe christene verwarring en misleiding moet hanteer. Lees eers die gedeelte saam deur.

Hier word ’n paar dinge genoem wat belangrik is om te doen in tye van verwarring. Gesels oor wat elkeen van die volgende beteken en hoe dit prakties gedoen moet word:

 • Bly by wat jy geleer het – 3:14
  • Wat jy vas glo – 3:14
  • Weet wie jou leermeesters is – 3:14
  • Ken die Skrif – 3:15-17
  • Wees nugter – 4:5
  • Verdra lyding – 4:5
  • Doen jou werk as verkondiger van die evangelie (kyk ook na 4:1,2)

Dissipelskap Ritme:

 • Hoop: Hoe het jy hierdie week hoop uitgeleef?
 • Hoof: Wat het jy hierdie week van God geleer?
 • Hart: Wat het jy hierdie week by God gehoor?
 • Hand: Wat het jy daaromtrent gedoen?
 • Help: Hoe kan ons vir jou bid?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *