Vier v’s: Verseker

Vier v’s: Verseker

29th Aug 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Kry ’n blikkie ingelegte groente (iets wat jy weet mense nie graag sal eet nie) en ’n pak lekkers
 • Gee vir elkeen in die groep ’n hap van die blikkie groente met die belofte dat hulle daarna van die lekkers kan kry
  1. Nabetragting: Hoe is hierdie oefening dieselfde of verskillend as die Christelike hoop?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat het vir jou uitgestaan in die laaste paar weke se Vier v’s reeks? Virus, Vrees, Verward, Verseker
 • Waarin lê jou sekerheid as Christen? Wat staan vir jou onbeweeglik vas en kan jy jou hoop daarin plaas?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees gerus die hele Rom 8 deur – fokus op die verse 18-23, 26-27, 34-35, 38-39
 • V18 praat van lyding – hoe vereenselwig jy jouself daarmee? Is daar iets wat jy as lyding in jou lewe kan beskryf, wat jy veral vanuit jou Christenskap moet verduur?
 • V22-23 verwys na die skepping en ons wat sug in die pyne van verwagting – wat is die dinge wat jou laat sug?
 • Wat dink jy van die stelling wat in die preek gemaak is: “Christene is nie verbaas oor die stand van die wêreld en dat mense soos sondaars optree nie”?
 • V26-27 verduidelik hoe die Gees empatie met ons het en ons ervarings aan die Vader oordra – watter tipe dinge het jy al té moeilik gevind om oor te bid?
 • V39 verwys daarna dat daar niks is wat ons van God se liefde kan skei nie – hoe werk dit in op die praktiese uitleef van jou daaglikse lewe om hierdie sekerheid te hê?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Watter een ding gaan jy in die komende week anders doen, wat sal getuig van die sekerheid wat jy as Christen het?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *