Die Koninkryk van God: Sout en lig vir die wêreld

Die Koninkryk van God: Sout en lig vir die wêreld

19th Sep 2020 Uncategorised 0

 

In Matt. 5:13-16 lees ons dat die kinders van God, Sy Koninklike familie, is soos sout en lig vir die wêreld – hulle leef so opsigtelik anders dat die mense God se goedheid raaksien en Hom wil ken.

Gespreksraamwerk vir Kleingroepe

Die Koninkryk van God: sout en lig vir die wêreld

 1. Gesels eers bietjie oor hoe gaan dit met elkeen? Wat was die afgelope week vir jou ’n uitdaging?
 2. Lees Matt. 5:13-16
 3. Kinders van die Koninklike familie moet sout en lig wees. Waar en vir wie moet hulle dit wees?
 4. Wat was die funksie van sout in die tyd van Jesus?
 5. Gesels bietjie oor hoe die lig in Jesus se tyd was – die belangrikheid van lig as daar nie elektrisiteit is nie.
 6. Wat beteken dit vandag prakties om sout en lig vir die wêreld te wees?
 7. Wat gebeur dat God se kinders soms nie sout en lig is nie. Wat is dan die gevolg?
 8. Wat is die goeie werke wat die mense sien?
 9. Wat is die uiteinde hiervan?
 10. Wat is jou voorneme n.a.v. hierdie gedeelte?

 

Preekraamwerk:

Die Koninkryk van God: Sout en lig vir die wêreld

 • Ons het gepraat oor wie is welkom is die Koninkryk van God – wie word deel van Sy familie – gewone mense wat graag deel wil wees…
 • Van die Koninklike familie word ’n sekere manier van lewe verwag. Hoekom
  • Sy koninkryk moet uitbrei, al meer mense moet God aanvaar as hulle Koning wat hulle lewe regeer.
  • Ander moet kan sien wie God is en hoe wonderlik dit is om deel van Sy Koninkryk te wees
 • Die gewone mense van die Koninklike familie leef so opsigtelik anders dat mense God se goedheid raaksien en Hom wil ken
 • Matt. 5:13-16
 • Aarde, wêreld, mense
  • Almal op aarde, al die nasies
  • Die wat God nie as hulle koning, hoogste gesag erken en gehoorsaam en lief het nie
  • Nie deel is van Sy koninkryk nie
  • Hy wil hulle deel maak! Hoe?
 • Sout
  • Kinders – waarvoor gebruik sout?
  • Vandag as geurmiddel
  • Daardie tyd sonder yskaste – om te keer dat iets vrot word, vis, biltong.
  • Nie al die medikasie – ontsmettingsmiddel v wonde
 • Lig
  • Kinders?
  • Nie elektriese krag – klein liggie maak ’n verskil as krag af is…
 • Sout, lig:
  • Anders as die aarde, wêreld, mense waar God nie die Koning, hoogste gesag – vol stukkende plekke, lewe wat nie goed is (sonde), donker en weet nie waarheen oppad
  • Beïnvloed, verander, maak gesond, werk verrotting tee, bring nuwe lewe, maak ’n verskil
  • ’n lewe wat anders is as die lewe van mense wat nie vir Jesus ken nie
   • As dit nie so is nie, is daar fout
  • sout met kalk en gips in, lig onder emmer
  • Stad weggesteek?
 • Goeie werke sien:
  • Opsigtelik ’n mooi, goeie, liefdevolle lewe
  • Opsigtelik gehoorsaam aan God
  • Opsigtelik lief vir God, in ’n verhouding met Hom
  • Opsigtelik opgewonde oor die goeie nuus van die Koninkryk van God wat by alle mense moet uitkom
  • Opsigtelik anders as die wêreld
  • Opsigtelik dat Jesus die lig is in die gelowige, nie net ’n goeie mens – Hy is die lig!! Maan…
  • Dis waaroor die res van die bergrede gaan… Hoe lyk so n lewe…
 • Verheerlik
  • sê Hy is ’n groot en goeie God
  • Sy Naam grootgemaak
  • Hom die erkenning en eer gee dat Hy daaragter is
  • Hulle wil Hom ken! Deel word van Sy familie!
 • Is ek soos sout en lig vir die wêreld – maak ’n verskil, leef anders? Help mense om die Koning te leer ken?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *