Koninkryk van God: Evangelie van sonde-bestuur

Koninkryk van God: Evangelie van sonde-bestuur

26th Sep 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Laat elkeen ’n blikkie kos saambring na die groepsbyeenkoms – sorg dat iemand ’n blikoopmaker het
  • Wanneer julle bymekaar is, haal al die etikette van die blikkies af en sit hulle op ander blikkies
  • Laat elkeen dan weer ’n blikkie met ’n nuwe etiket vat en raai wat binne-in is
   • Maak die blikkies oop om te kyk of daar reg geraai is (dan kan julle sommer ’n lekker uit-blikkie-eet hê)
 • Hoe is hierdie oefening ’n voorstelling van baie Christene se lewens?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat dink jy van die gesegde: “fake it till you make it”?
  • Dink jy dit is iets wat Christene doen?
 • Ons het in die preek ’n onderskeid getref tussen: die Evangelie van die Koninkryk (wat Jesus verkondig het) en die evangelie van sonde-bestuur (wat baie Christene van Jesus se boodskap gemaak het)
  • Hoe lyk ’n gelowige se lewe waar dit meer gaan oor die bestuur van jou sonde, as oor ’n lewe in God se Koninkryk?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Lees saam Matt. 23:23-28

 • Wat val jou op oor die beskuldigings wat Jesus teen die fariseërs het?
 • Hoe is dit wat hulle gedoen het dieselfde as wat baie Christene vandag ook doen?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Ons het aan die begin van die reeks vir mekaar gesê: “Die kultuur van die Koninkryk is ’n verlenging van die karakter van die Koning” en “Die Koning verwag dat ons deelname aan die kultuur van sy Koninkryk, uiteindelik sal maak dat ons die karakter van die Koning sal aanneem”
  • Hoe dink jy kan ’n Christen aan hierdie proses van ‘word soos die Koning’ deelneem?
 • Baie van ons haak vas by die eerste stap van ons verhouding met God: ‘om gered te wees’ – maar wy ons nie toe aan die voortgaande proses van ‘heiligmaking’ (dissipelskap, meer-en-meer-soos-Jesus) nie.
  • Hoekom dink jy is dit?
  • Wat lei ons hieruit af is die heel belangrikste element van hul geloof vir meeste gelowiges?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Dallas Willard skryf die volgende: “The souls of human beings are left to shrivel and die on the plains of life because they are not introduced into the environment for which they were made, the living kingdom of eternal life”
 • Wat kan jy hierdie week begin doen, of ophou doen, om die volgende tree in die lewe van God se Koninkryk in te gee?

Klick hier vir die preek dokument

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *