Koninkryk van God: Oor kwaad word en vrede maak

Koninkryk van God: Oor kwaad word en vrede maak

3rd Oct 2020 Uncategorised 0

Gespreksraamwerk vir Kleingroepe

Die Koninkryk van God: Oor kwaad wees en vrede maak

 1. Laat elkeen die vraag antwoord: Hoe gaan dit regtig met jou?
 2. In Jesus se preek op die berg vertel Hy hoe kinders van Sy Vader in Sy Koninkryk moet leef. Hy begin om eers vir hulle te vertel hoe die geleerdes van hulle tyd die Skrif verkeerd verstaan het deur net op die uiterlike dinge te fokus en die wet te probeer nakom sodat hulle in die regte verhouding met God kan kom.

Lees Matt. 5:17-20.

 • Jesus sê dat Hy die wet sy volle betekenis laat kry. Wat bedoel Hy daarmee?
 • Hy sê ook dat christene se getrouheid aan die wet anders moet wees as die fariseërs en die skrifgeleerdes s’n. Wat bedoel Hy daarmee?
 • Dink julle dat ons dalk in die verlede te veel soos die fariseërs en die skrifgeleerdes oor God se wette gedink het?
 • Jesus neem nou ’n paar voorbeelde om te illustreer wat eintlik die bedoeling van God met Sy wet was. Die eerste hiervan gaan oor moord.

Lees Matt. 5:21-29

Hoe het die fariseërs en die skrifgeleerdes hierdie wet verstaan?

 • Jesus se “kwaad wees” is moord. Hoekom? Hoekom is uitskel vir ’n gek en ’n idioot moord? Wat is die punt wa Jesus hier wil maak?
 • Jesus gaan nog verder en praat oor versoening en om in vrede met mense te lewe, dus die gevolge van hierdie moord en hoe dit herstel moet word. Is dit ’n dringende saak vir Hom? Wie moet dit gaan regmaak? Maak dit saak wie die onmin het?
 • Hoe het God gemaak om die vrede met sy skepsels te herstel al was Hy hoegenaamd nie die skuldige nie? Wat het Hy in die proses opgeoffer?
 • Hoe moet ons hierdie vrede maak proses prakties vandag verstaan? Is daar van julle wat dalk met iets hiervan sukkel en dit met die groep wil deel?
 • Bid vir mekaar om al meer met Jesus se hart teenoor ander te leef. Bid ook vir die reënseisoen en vir die owerheid.

Preekraamwerk:

Die Koninkryk van God: Oor kwaad wees en vrede maak

 • Het jy al moord gepleeg? Sensitief… Oorlog, anders…
 • Mense van God se koninkryk – sy kinders… Sout en lig vir die wêreld sodat mense God leer ken…
 • Hoe lyk so ’n lewe?
 • Matt. 5:17-20 : hoe christene oor God se wette moet dink
 • Volle betekenis, getrouheid meer inhou =
  • Wettiese godsdienstige reëls van skrifgeleerdes om die Skrif se wette verder uit te brei – siekte of besering – sonde om iemand op Sabbat te probeer gesondmaak, mag net keer dat nie sieker word, verband sonder salf op wond
  • 1. Nie wette hou om in regte verhouding met God te kom, maar omdat ek deur geloof is Jesus reg is met God en nou as Sy kind soos Hy wil wees
  • 2. Dit alles gebeur deur die Gees wat my ’n nuwe hart soos Christus s’n gee en nou in my kom woon het om my stadig maar seker te verander om soos Jesus te wees – Hoe? Metamorfose – wurm word skoenlapper, Hannon kan net die uiterlike verander – blikkies van Dubois
  • 3. Nie net die hou van die wet maar veral die hart en gesindheid is die fokus
 • Julle het gehoor, maar ek sê vir julle… Volle betekenis, God se bedoeling
 • Matt. 5:21-29
 • Moord gepleeg?
 • Kwaad wees hier beteken woede wat smeul en broei en weier om te vergewe
 • Uitskel vir gek, idioot – Minagtend, neerhalend, verkleineer, sonder respek, afbrekend, slegsê, vernederende skelwoord. soos ’n wurm laat voel. Naam, karakter, reputasie skend, beklad
 • Dit gaan nie net oor wat die persoon hoor nie, maar veral wat in my gedagtes aangaan!!
 • Netso en erger strafbaar as fisiese moord
 • Dit terwyl die Bybel sê: Dieselfde gesindheid as Jesus – hoër ag, nie eie belang, opbou, sagte oë wat nood en behoefte raaksien en nie met selfsug en eersug leef nie
 • Ef. 4:29 – praat net goed en opbouend, wat ander ten goede kan wees
 • Kol 4:6 vriendelik en van goeie smaak getuig
 • Gaan nog verder – Dit gaan oor wat die kwaad wees en skel aan verhoudings doen…
 • vs 23ev …ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir versoening tussen mense!! Offer en altaar, soos by doopbak!! Gaan dadelik…. Dis hoe belangrik versoening en ’n mooi verhouding tussen mense is!!
 • Hoe lyk dit in jou lewe? Stukkende verhouding? Praat nie met mekaar?
 • ’n Koninkryk hart – innerlik nuut soos Jesus – wat daaruit voortkom is liefde
 • Ps. 51:12 – skep vir my ’n rein hart en vernuwe my gees
 • Natuurlik moet ek doen wat daar staan, maar vanuit ’n hart wat dit al meer vanself begin doen – omdat ek al meer verander word om met Jesus se hart en gesindheid en liefde te leef
 • Moenie weer hieroor wette maak oor wanneer en hoe – fokus op ’n hart en gesindheid wat mense bo alles wil liefde betoon soos ons Vader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *