Koninkryk van God: Egskeiding

Koninkryk van God: Egskeiding

8th Oct 2020 Uncategorised 0

Ysbreker

Kry twee yskasmagnete en twee stukke selotape

Plak die twee yskasmagnete aan mekaar vas en trek hulle weer van mekaar af weg

Doen dieselfde met die selotape

Watter een van hierdie twee is die beste illustrasie van die effek van egskeiding op mense?

Hoekom sê jy so?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Deel met mekaar (mits jy gemaklik voel) watter ervarings van egskeiding jy al in jou lewe beleef het
 • Dink jy dat alle egskeidings ’n sonde is of is daar sekere gevalle waarin dit geregverdig kan word?
 • Dink jy dat dit moontlik is vir ’n huwelik om owerspel te oorleef?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Lees Matt. 5:31-32

 • Die ‘skeibrief’ waarvan Jesus hier praat, was ’n vergunning (ons sou kon sê ‘loophole’) wat geskep was, om te skei sonder om skuldig te wees aan die 10 gebooie se voorskrifte rakende egbreuk
 • As jy kyk na hierdie teks – hoe weeg ons verhoudings en huwelike vandag op teenoor Jesus se voorskrifte?

Lees Matt. 19:3-10

 • As jy kyk na vers 10 is dit duidelik dat daar ’n probleem was met ‘ewige liefde en trou’ soos ons huweliks formulier dit voorhou, of kortom “toewyding/commitment” in verhoudinge
  • Hoekom dink jy is ‘commitment’ vandag ook steeds so ’n groot probleem?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • In die preek word die volgende stelling gemaak: “Jesus haal die beginsel van die ‘hardheid van julle harte’ aan as gronde vir egskeiding in die geval van owerspel – dus, nie dat owerspel op sigself noodwendig lei tot egskeiding nie. Met ander woorde, menslike gemeenheid is die uiteindelike gronde vir egskeiding; as dit nie was vir die gemeenheid en die hardheid van ons harte nie, sê Jesus, sou selfs owerspel nie egskeiding genoodsaak het nie.”
 • Wat dink jy van hierdie stelling? Stem jy saam?
 • Onder watter omstandighede dink jy sou egskeiding (buiten weens owerspel) nog geregverdig kon word?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Lees die illustrasie wat in die preek gebruik is en gesels oor hoe dit prakties in jou lewe toegepas kan word:

Jong man hoekom eet jy daardie vis? Die jong man sê want ek is lief vir vis. Oh, jy’s lief vir vis, dis hoekom jy dit uit die water gehaal het, dit doodgemaak het en dit gekook het. Moenie vir my sê jy’s lief vir vis nie; jy’s lief vir jouself, en omdat die vis vir jou lekker is, het jy dit uit die water gehaal, dit doodgemaak en gekook om te eet. So baie van dit wat ons as liefde beskou is eintlik vis-liefde. Jong paartjies raak verlief. Wat beteken dit? Dit beteken dat hy in haar iemand gesien het wat al sy fisiese en emosionele behoeftes kan bevredig. En sy het gevoel dat hierdie man iemand is oor wie sy sou kon skryf ‘dit was liefde.’ Maar elkeen kyk net uit vir hul eie behoeftes. Dit is nie liefde vir die ander nie; die ander persoon word ’n voertuig vir my bevrediging. Te veel van dit wat ons liefde noem is eintlik vis-liefde. ’n Eksterne liefde, teenoor interne liefde, is nie wat kan ek hieruit kry nie, maar wat kan ek gee. Mense maak ’n ernstige fout deur te dink dat jy vir dié gee vir wie jy lief is, die regte antwoord is, jy het dié lief vir wie jy gee (liefde kom nie eerste en dan gee nie, gee kom eerste en dan liefde). Die punt is, as ek iets vir jou gee, het ek myself in jou geïnvesteer. Aangesien self-liefde altyd ’n gegewe is, almal het hulle self lief in ’n mate, noudat ek ’n deel van myself in jou bestee het, is daar ’n deel van my in jou wat ek liefhet. Ware liefde is ’n liefde vir gee en nie ’n liefde vir ontvang nie.

Joodse Rabbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *