Koninkryk: Wie is werklik welaf?

Koninkryk: Wie is werklik welaf?

16th Oct 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Kry ’n koorspen (of termometer) en ’n glas warm water en een met koue water vir hierdie oefening
  • Druk die koorspen in die warm water en neem die lesing
  • Druk die koorspen in die koue water en neem die lesing
 • Vra die vraag: is dit die koorspen wat die temperatuur van die water bepaal, of wys dit bloot wat die bestaande temperatuur is?
 • Vra die vraag: op watter manier is geld ook ’n termometer van die staat van ’n persoon se hart?
  • Wenk: geld op sigself is nie boos of goed nie (a-moreel), maar die manier hoe mense geld spandeer sê iets oor hul karakter en toewyding aan God.

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoe moet mense se lewens lyk vir jou om hulle as ‘welaf’ te beskryf?
 • Dink jy dit is moontlik vir mense om ‘welaf’ te wees i.t.v. besittings en status en steeds vir God as die belangrikste deel van hul lewe te hê?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Lees saam: Matt 6:19-21

 • Moet daar noodwendig so ’n negatiewe onderskeid wees tussen hemelse en aardse skatte?
  • Hoe sou jy die onderskeid tref tussen: ‘skatte op aarde’ en ‘skatte in die hemel’?
 • Dink jy dit is waar: “Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees”
  • Hoekom sê jy so?
 • Hoekom dink jy is dit vir Jesus so belangrik dat jou skatte (die dinge wat jy ‘treasure’; die dinge wat jy waarde aan toeskryf) hemelse/ewige dinge moet wees?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Bespreek hierdie aanhaling: ‘Daar is ’n sterk korrelasie tussen waaroor jy jou bekommer en waaraan jy jouself toewy’
  • Stem jy saam? Gee voorbeelde
 • Bespreek hierdie aanhaling: “These individuals have riches just as we say that we “have a fever,” when really the fever has us” Seneca
  • Is dit moontlik om van jou skatte ’n gevange te word?
  • Hoe sou ’n lewe lyk wat deur Jesus gevang (captivated) is?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Maak dit hierdie week jou stiltetyd fokus:
  • Waardeur word my hart gevange gehou – God of goed?
  • Waaroor bekommer ek my – ewige dinge of tydelike dinge?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *