Met jou hart en met jou mond

Met jou hart en met jou mond

29th Oct 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker

Doen ’n rondte van ‘na-apertjie’

 • Een stap voor en die res volg – alles wat die voorste een doen, moet die ander presies net so doen
  • Debrief: hoe voel dit om iemand so te na-aap
  • Hoe vergelyk hierdie ervaring vir jou met dit wat Paulus in 1 Kor. 11:1 gesê het?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoe onderskei jy tussen ’n belewenis van God en ’n belydenis/getuienis oor God?
 • Gee ’n voorbeeld van ’n belewenis van God en ’n belydenis oor God
 • Watter een dink jy is die belangrikste?
  • Hoekom?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Lees Rom 10:8-11

 • Hoekom dink jy is dit vir Paulus belangrik dat die lesers van Romeine moet besef dat geloof nie net in die binne-lewe moet plaasvind nie, maar ook in die buite-lewe?

Lees ook vers 14-15

 • Hoe werp hierdie verse lig op verse 8-11?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoe het jy tot geloof gekom?
 • Hoeveel Christene dink jy sou daar wees vandag as die deurslag Christen hul geloof as privaat/binne beskou het?
 • Bespreek die volgende aanhaling:
  • “You cannot meet the Creator of the universe and remain the same. If the God who is all-powerful, all-knowing, and all-present comes to dwell within your soul, you would expect at least some minor disruption. I think there’s a problem when people talk about meeting God or knowing God and yet remain unchanged by God.” Erwin McManus

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Stem jy saam met hierdie aanhaling:

 • “Nearness to God brings likeness to God. The more you see God, the more of God will be seen in you” Charles Spurgeon

Wat kan jy doen om te verseker dat daar meer van God in jou gesien word?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *