Visie Sondag

Visie Sondag

5th Nov 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker

Stel ’n leier/fasiliteerder aan vanuit die groep

Die leier se taak is om die groep te kry om in verskillende vorms te staan soos ’n vierkant, driehoek ens.

 • Die leier mag egter nie praat nie en ook nie aan die lede van die groep raak nie

Debrief:

 • Die leier is die enigste een wat ’n volle prentjie het van wat gedoen moet word
 • Die leier moet die ander aanspoor om gewilliglik deel te neem
 • Deur nie te praat nie is die uitdaging om saam te werk om die leier se prentjie te skep

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat is jou verstaan van ’n ‘visie’?
 • Het jy in jou lewe al met ‘visie’ te doen gekry?
  • Deel met die groep wat die visie is/was
   • Wat is vir jou die positiewe en negatiewe dinge rondom die visie?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Lees saam Rigters 21:25

 • Hierdie gebeure speel af nadat God vir Israel die beloofde land gegee het
  • Wat ervaar jy wanneer jy hoor van Israel se optrede hier?
 • Wat dink jy was die kenmerkende verbintenis tussen ‘Israel wat nog nie ’n koning gehad het nie’ en ‘elkeen wat gedoen het wat reg was in sy eie oë?]
 • Is Spreuke 29:18 se direkte vertaling: “Waar daar geen visie is nie, word die mense bandeloos” vir jou ’n goeie beskrywing van wat in Rigters aan die gang was?

Lees saam Filippense 2:1-2

 • Hoekom dink jy is eensgesindheid vir Paulus hier so belangrik?
 • Hoekom dink jy noem Paulus juis die spesifieke woorde van v2 (liefde, hart, strewe) wanneer jy praat oor eensgesind wees?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud

Hoe verstaan jy die volgende aanhaling? Stem jy saam daarmee?

 • ‘Culture is what your environment say you value – The art of cultural development is really just saturating every environment with your vision’

Peter Drucker het gesê:

 • “net 3 dinge gebeur natuurlik in enige organisasie: wrywing, verwarring en onderprestasie – alles anders het leierskap [visie] nodig”
  • As dit waar is, wat staan ons te doen as ons God se prentjie vir die ’n toekoms van ons gemeente wil najaag?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Laai die visie prentjie op jou foon se agtergrond wat Sondag aan die gemeente uitgestuur het as jy nog nie het nie

Lees die visie hardop saam: Suiderhof gemeente stel God en sy Koninkryk bo alles, en bemagtig leiers en lidmate om sy dissipels te wees Bid vir die leiers wat hierdie visie moet dryf en vir God se leiding dat ons hele gemeente hierby sal inkoop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *