Ek Getuig God oortuig

Ek Getuig God oortuig

21st Nov 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Gaan haal ‘n blokkie ys in die vrieskas en doen die volgende:
  • Gooi die ys by jou man / vrou of kind se hemp in (met of sonder toestemming 😉). Kyk en luister fyn na hulle reaksie en maak notas.
  • Vra nou vir een van jou “kwaai” familie lede (wat wraak wil neem) om die ys by jou hemp in te gooi. Neem fyn kennis van hoe dit voel en maak notas van jou ervaring.
 • Vraag 1: Hoe het die familie lid reageer toe jy die ys in hulle hemp in gegooi het? Hoe het hulle die ervaring beskryf? 
 • Vraag 2: Hoe het dit gevoel toe hulle die eis by jou hemp in gooi? Hoe het jy dit ervaar?

Weegskaal: Moes jy eers die ys in jou eie hemp voel voordat jy geweet het dit is koud? Was jy eers 100% oortuig van hoe koud dit regtig is nadat jy self die ys op jou rug gevoel het?

 • Wenk: Om die ys teen jou liggaam te voel is die enigste manier om regtig te verduidelik hoe dit voel. Dit maak nie saak hoe goed iemand anders se beskrywing is nie, ‘n mens sal nooit weet hoe dit regtig voel as jy nie self die ys voel nie.

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Daar is baie getuienisse in die Bybel oor wie God in hulle lewens was. Net so hoor ons vandag nog getuienisse by ander mens oor hoe God hulle lewens verander het.
 • Dink julle dat net soos ‘n ysblokkie se koue nie verstaan kan word as jy hom nie self voel nie, ons ook nie die evangelie kan verstaan as ons nie persoonlik deur Christus aangeraak word nie?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Lees saam: Heb. 12:1-3

 • Hoekom vertel die skrywer van die Hebreërs teks ons van die geloofshelde? (Heb. 11)
  • Voel jy soms minderwaardig in jou geloof as jy lees van hierdie geloofshelde?
 • Dink jy die skrywer van Hebreërs probeer sy lesers bemoedig om self in geloof te groei?
  • In watter manier probeer hy hulle bemoedig?
 • Wil die skrywer van Hebreërs 11 en 12 hê sy lesers moet ook self geloofshelde raak?
  • Hoe?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Bespreek hierdie aanhaling: ‘…die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.’
  • Wat word hiermee bedoel?
 • Bespreek die volgende woorde:
  • Volharding – Watter voorbeeld gee die teksgedeelte hiervoor?
  • Moeg raak en uitsak – Hoe kan ‘n gelowige keer dat hulle nie moeg raak nie?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Maak dit hierdie week jou stiltetyd fokus:

 • Hoe gaan jy begin “oefen” sodat jy nie in jou geloof moeg raak nie?
 • Begin om hierdie week jou eie unieke getuienis van wie God in jou lewe is neer te skryf?
 • Berei jouself voor om in die volgende week ten minste een persoon (vrou, man of kind) iets oor God in jou lewe te vertel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *