Joh 3:16 – God het die wêreld so liefgehad…

Joh 3:16 – God het die wêreld so liefgehad…

27th Nov 2020 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Sing saam met mekaar die alom bekende liedjie “want so lief het God die wêreld gehad”

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wanneer was die eerste keer dat jy hierdie vers gehoor het?
 • Hoe belangrik is die inhoud van hierdie vers in jou verstaan van God, Jesus se doel op aarde en jou ewige bestemming?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Joh. 3:16
 • Wanneer jy hierdie teks lees of hoor, wat kom by jou op?
 • Hanteer die eerste 3 konsepte in die vers
  • God: wie is God vir jou? Het God persoonlikheid of is God meer ’n tipe mag of krag wat agter die skerms aan die werk is?
  • Die wêreld: wat is jou siening van die mensdom? Almal is basies goed en verdien God se guns, of almal is basies sleg en verdien God se straf?
  • Liefgehad: hoe verstaan jy God se liefde? Maak die beginsel vir jou sin dat liefde beide genade en waarheid insluit of meer van die een en minder van die ander?
   • God word baie keer as ‘n ouer uitgebeeld in die Bybel – watter tipe liefde is nodig in die grootmaak van kinders?
 • Billy Graham maak die stelling oor Joh. 3:16: “the greatest love story the world has ever known is summed up in these 25 words”
  • Stem jy saam?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Hoe impakteer dit jou daaglikse lewe om op hierdie manier te dink oor God, sy beskouing van die wêreld waarvan jy deel is en die manier hoe Hy hierdie wêreld liefgehad het?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *