Ek het Sy Naam gekry…

Ek het Sy Naam gekry…

23rd Jan 2021 Uncategorised 0

Gespreksraamwerk vir Kleingroepe – 2021-01-24

Ek het Sy Naam gekry…

 1. Laat elkeen die vraag antwoord: Hoe gaan dit regtig met jou?
 2. Gesels oor die naam “Christen”. Waar kom dit vandaan, hoe het die eerste Christene gevoel oor hierdie naam, hoe dink mense vandag oor hierdie naam?
 3. Tog is dit ’n erenaam – ons is vernoem na ons Here, Jesus Christus! Hoe behoort ons oor ons naam te voel?
 4. Lees 1 Petr. 4:12-16. In hierdie brief sien ons dat nie-christene mense as Christene uitgeken het aan sekere dinge. Kom kon gesels hieroor, veral ook hoe Christene dit prakties vandag moet uitleef sodat ons die naam Christen en dus ons Here se Naam hoog hou:
 5. Hulle sien hoe anders Christene optree wanneer hulle swaarkry en vervolg word
  • Daar is hoop en vertroue in hulle God – 3:15
  • Hulle bly getrou aan Hom – 3:15, 2:19
  • Hulle bly nederig en goedgesind teenoor die wat sleg behandel – 2:18
  • Hulle hou aan om goed te doen, selfs aan die wat hulle sleg behandel! 4:19
 6. Hulle sien die Christene se voorbeeldige lewe – 2:12
  • Geen sonde, oortreding, kwaad in enige vorm – 4:1-4
  • Die liefde wat Christene vir mekaar het – 1:22
  • Die manier waarop hulle hul onderwerp aan hulle owerheid en werkgewers, en hulle respekteer – 2:13-18
  • Die manier waarop hulle hul werk doen – 3:20
  • Die manier waarop hulle in die huwelik teenoor mekaar optree – 3:1-7
 7. Hulle hoor hoe Christene oor hulle God praat – 2:9, 3;15
  • Dade sonder woorde is soms genoeg, maar ons moet leer om te praat oor Hom en die hoop wat in ons leef
  • Anders kan die eer dalk ook eerder na my toe kom as na Hom toe
  • En dis juis vir Hom wat die mense moet leer ken…
  • Dis waaroor ons volgende Sondag saam met Francois bymekaar is…

Preekraamwerk:

Ek het Sy Naam gekry…

Hand 11:26, 26:28; 1 Petr. 4:14-16

 • Waar kom die naam Christen vandaan?
 • Christus – die mense wat vir Christus gevolg het
 • In Grieks – Christos word Christianos
 • Nie-christene het hulle so genoem… Bedoelend as ’n beskuldiging of as slegsê
 • Petrus by Jesus se verhoor…. Nie die naam gebruik maar dieselfde gedagte
 • Christene het dit egter beskou as ’n eer om so genoem te word en word aangemoedig om die naam hoog te hou

Vandag is dit net die omgekeerde – almal beskou hulleself as Christene maar baie “Christene” sal deur niemand daarvan beskuldig kan word nie…

 • Die naam Christen word vandag selfs vermy of verder verduidelik as “ware of wedergebore” Christen.
 • Hoe gaan ek die Naam hoog hou voor die mense – waarna kyk hulle?
 • Dis juis ook deel van ons visie! ’n Dissipel van Christus is ’n volgeling van Christus is ’n Christen!
 • Hoe gaan ek die Naam hoog hou voor die mense – waarna kyk hulle?
 • Maar ek steur my nie aan wat mense sê nie?
 • Solank hulle my beskuldig of slegsê oor die goeie dinge ja, maar as dit gaan oor dinge wat Die Naam in diskrediet bring, MOET ek my daaraan steur!
 • 1 Kor. 10:30-11:1

Hoe gaan ek die Naam hoog hou voor die mense – waarna kyk hulle?

 • 1 Petr. Noem ’n klompie dinge – daar is nog baie ander maar kom ons kyk eers wat daar in hierdie brief staan
 1. Hulle sien hoe anders Christene optree wanneer hulle swaarkry
  • daar is hoop en vertroue in hulle God – 3:15
  • hulle bly getrou aan Hom – 3:15, 2:19
  • Hulle bly nederig en goedgesind teenoor die wat sleg behandel – 2:18
  • Hulle hou aan om goed te doen, selfs aan die wat hulle sleg behandel! 4:19
 1. Hulle sien die Christene se voorbeeldige lewe – 2:12
  • Geen sonde, oortreding, kwaad in enige vorm – 4:1-4
  • Die liefde wat Christene vir mekaar het – 1:22
  • Die manier waarop hulle hul onderwerp aan hulle owerheid en werkgewers, en hulle respekteer – 2:13-18
  • Die manier waarop hulle hul werk doen – 3:20
  • Die manier waarop hulle in die huwelik teenoor mekaar optree – 3:1-7
 1. Hulle hoor hoe Christene oor hulle God praat – 2:9, 3;15
  • Dade sonder woorde is soms genoeg, maar ons moet leer om te praat oor Hom en die hoop wat in ons leef
  • Anders kan die eer dalk ook eerder na my toe kom as na Hom toe
  • En dis juis vir Hom wat die mense moet leer ken…
  • Dis juis waaroor ons volgende Sondag saam met Francois bymekaar is…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *