Gasvryheid Geherdifinieer

Gasvryheid Geherdifinieer

29th Jan 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Vertel vir die groep van ’n belewenis waar jy al die meeste gasvry behandel is en ook die minste.
  • Watter gevoel het dit by jou agtergelaat na elkeen van hierdie ervarings?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Die Bybelse woord vir gasvryheid is Philoxenos, wat vertaal kan word met: liefde vir vreemdelinge, verworpenes en/of vyande
  • Hoe weeg hierdie definisie op teen die verstaan wat jy nog altyd rakende gasvryheid gehad het?
 • Sou jy vir God beskryf as gasvry?
  • Hoekom/nie?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 25:31-46
  • Hoekom dink jy is daar vir Jesus hierdie ooreenkoms tussen: gasvryheid wat jy teenoor ander mense bewys, is so goed as gasvryheid teenoor Jesus?
  • Jesus verwys in hierdie verse na die gewig wat gasvryheid en ongasvryheid dra in die bepaling van jou stand in sy oë – hoekom dink jy is gasvryheid vir Hom so ’n ernstige saak?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Stem jy saam met die volgende aanhaling:
  • John Piper: “when we practice hospitality, we experience the joy of becoming conduits of God’s hospitality, rather than being self-decaying cul-de-sacs. The joy of receiving God’s hospitality decays and dies if it doesn’t flourish in our own hospitality to others
 • Wat is die dinge wat ons weerhou om gasvry op te tree teenoor mense buite ons familie en sosiale kringe?
  • Watter tipe raad/bemoediging gee die volgende aanhaling vir jou in hierdie verband?
   • Bill Hybels (Just walk across the room) “What if you knew that by simply crossing the room and saying hello to someone, you could change that person’s life forever? Just a few steps to make an eternal difference. It has nothing to do with methods and everything to do with taking a genuine interest in another human being. All you need is a heart that’s in tune with the Holy Spirit and a willingness to venture out of your “Circle of Comfort” and into another person’s life.”
 • Lees hierdie aanhaling: : “meer as die voer van honger mae, is Bybelse gasvryheid die voer van uitgehongerde siele
  • Hoe sou hierdie tipe gasvryheid verskil van ’n meer onthaal tipe gasvryheid?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Watter een praktiese stuk Bybelse gasvryheid gaan jy jouself aan toewy vir die week wat voorlê?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *