Gespreksraamwerk vir Kleingroepe – Gemeenskap – 2021-02-07

Gespreksraamwerk vir Kleingroepe – Gemeenskap – 2021-02-07

6th Feb 2021 Uncategorised 0

Tweede gemeente waarde: Gemeenskap

  1. Gesels oor elkeen se week en wat elkeen se hoogtepunt was!
  2. Ons het verlede week gesels oor ons gemeente se eerste waarde nl. Gasvryheid. Herinner mekaar gou eers weer wat die woord beteken.
  3. As gasvryheid “liefde vir die vreemdeling, die een wat buite die kring staan, die een wat in nood is” beteken, gesels oor die tweede waarde van ons gemeente nl. “gemeenskap”, wat die woord beteken.
  4. Lees Hand 2:40-47 en 4:31-35
  5. Die Griekse woord “koinonia” word gewoonlik vertaal met “gemeenskap”. In Hand 2:42 word dit vertaal met “onderlinge verbondenheid” – wat beteken dit? Kyk bietjie in verskillende vertalings (gebruik YouVersion) hoe hierdie woord hier vertaal word en wat ons leer oor hierdie waarde van ons gemeente. (Commit to a life together, share everything, hulle was altyd saam, versorging van mekaar, ’n nuwe verhouding met God en mekaar, fellowship)
  6. Gesels oor die definisie: “Gemeenskap is om te deel in die lewe saam met almal wat reeds die lewe van Christus ontvang het.”
  7. Dis baie belangrik om te sien dat die Bybel se verstaan van “gemeenskap” altyd te doen het met mense wat in Gemeenskap met God en Sy Gees leef en daarom ook in gemeenskap met mekaar. Die begin van die gedeelte wat ons gelees het (Hand. 2:40,41) gaan juis oor mense wat nou deel van Christus geword het en daarom deel word van die gemeente en dus deel in die gemeenskap. Kyk weer na die gedeeltes wat gelees is en maak ’n lys van alles wat hulle saamdoen en saam beleef.
  8. Dink julle dis God se bedoeling en opdrag dat Sy kinders vandag steeds so saam met mekaar moet leef, of kan ons maar elkeen op ons eie aangaan? Hoekom?
  9. Hoe gaan dit in vandag se lewe prakties moontlik wees om iets van hierdie gemeenskap te beleef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *