Groei

Groei

12th Feb 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Hoor en vertel ’n paar goeie Valentyn stories
 • Noem ’n paar kontekste waar binne ‘groei’ ’n goeie ding is – en ook ’n paar waar ‘groei’ ’n slegte ding is
  • Bv.: groei is goed as dit gaan oor geld in die bank – maar groei is sleg as dit gaan oor my maag se omtrek.

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Watter seisoen in jou lewe het jy nog die meeste gegroei in jou geloof?
  • Wat sou jy sê was die rede(s) vir hierdie groei?
 • Watter seisoen in jou lewe het jy nog die minste groei in jou geloof ervaar?
  • Wat was die rede(s) daarvoor?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Rom 5:3-5
  • Stem jy saam met die vervolg soos Paulus dit hier noem: swaarkry – volharding – egtheid van geloof – hoop
   • Bespreek hoekom/hoekom nie?
   • Het jy dalk ’n persoonlike voorbeeld/metafoor wat hierby pas?
 • Lees saam Hebr. 5:12-14
  • Hoe lank is jy al ’n Christen?
  • Dink jy Paulus se woorde is dus op jou van toepassing?
  • Wat sou jy beskryf as die ‘grondwaarhede’ waarvan Paulus hier praat in v12?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Daar is in die preek gekyk na 5 dinge wat Christene verhinder om in hul geestelike lewens te groei:
  • Hul voer hulself nie geestelik nie (persoonlike studie, dissiplines, tyd saam met God)
  • Hul word nie geestelik gevoer nie (te min by plekke waar hul goeie inhoud by ander kry)
  • Hul het niemand wat hul uitdaag om ’n meer Goddelike lewe te leef nie
  • Te veel blootstelling aan wêreldse invloede
  • Geen helder (goed gedefinieerde) lewensdoel nie
 • Is daar een van hierdie 5 punte wat vir jou opnuut aangespoor het tot moeite maak met jou eie geestelike groei?
 • Is daar ’n punt wat jy sou wou uithaal (onbelangrik) of dalk nog ’n punt wat jy sou wou bysit?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Op watter een van hierdie 5 punte hierbo gaan jy hierdie week fokus?

Wie gaan jou daarvoor verantwoordbaar hou?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *