Gespreksraamwerk vir Kleingroepe 2021-03-07

Gespreksraamwerk vir Kleingroepe 2021-03-07

5th Mar 2021 Uncategorised 0

ONS VREEMDE KONING

Vir die volgende paar weke gaan ons DV Jesus se spore volg vir sy laaste week in Jerusalem tot met sy dood:

Lydenstyd reeks: JESUS SE LAASTE WEEK IN JERUSALEM – Markus se weergawe

 • 7 Mrt. –Markus 11:1-11 – Jesus ry Jerusalem koninklik in (Sondag)
 • 14 Mrt. – Markus 11:12-19 – Jesus vervloek ’n vyeboom en reinig die tempel (Maandag)
 • 21 Mrt. – Markus 11:20 – 13:37 – Jesus in gesprekke met sy dissipels en die leiers. (Dinsdag)
 • 28 Mrt. – Markus 14:1-11 – Jesus word voorberei vir die kruis. (Woensdag)
 • 31 Mrt. (Nagmaal) – Markus 14:12-25 – Jesus se laaste Paasmaaltyd, Nagmaal, Getsémané, gevang (Donderdag)
 • 2 Apr. – Markus 14:26 – 15:47 – Jesus verhoor, gekruisig en begrawe (Vrydag)
 • 4 Apr. – Markus 16:1-11 – Die graf is leeg – Jesus het opgestaan! (Sondag)

Ons kyk dus hierdie week na Jesus se intog in Jerusalem. Stel jouself voor: ’n Man kom in ’n dorp ingery op ’n donkie en die skare raak mal en juig hom toe en wil hom net daar hulle nuwe koning maak. Vyf dae later maak hulle hom dood. Vandag erken ons hierdie man as óns koning. Of nie?

 1. Die verhaal word in al vier evangelies vertel, maar ons gaan kyk na Markus.  Kom ons lees Mark. 11:1-11
 2. Dis baie duidelik dat Jesus die inisiatief neem vir die intog gebeure. Hoekom sê ons so?
 3. Wat sou julle sê is die hoofdoel van sy intog in Jerusalem? Hoekom doen Hy dit?
 4. Hoekom ’n jong donkie? Hoekom nie ’n perd nie?
 5. Met die intog word Jesus juigend as die Messias en koning (die beloofde gesalfde van God wat Dawid se koninkryk kom herstel) erken. Vyf dae later roep dieselfde skare uit “kruisig hom” en word Hy doodgemaak. Wat het dan gebeur?
 6. Ons sou kon sê dat Hy ons “Vreemde Koning” is. Hoekom?
 7. Gesels oor die stelling: “’n Mens moet bedag wees op die implikasies as jy jou met hierdie Koning assosieer”. Hoekom? Wat is die praktiese implikasies vir my lewe as e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *