Maandag – Dra jy vrug

Maandag – Dra jy vrug

12th Mar 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker

Benodig: ’n paar snye brood, konfyt en botter (bonus as jy vyekonfyt in die hande kan kry)

Aktiwiteit:

 • Lees die teks van Markus 11:12-14
 • bied vir die groep, of ’n paar lede in die groep halfte van ’n droë sny brood aan om te eet
 • gee nou vir hulle die ander halfte maar met lekker botter en konfyt op

Nabetragting:

 • hoe sluit hierdie aktiwiteit moontlik aan by die ervaring wat Jesus gehad het in sy interaksie met die vyeboom?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Noem vir die groep ’n paar van jou grootste teleurstellings wat jy al beleef het?
  • Hoe het jy daarop reageer?
 • Wat dink jy is nie-Christene se gemiddelde houding teenoor die gemiddelde Christen?
  • Wat dink jy is die rede daarvoor?
  • Het jy enige persoonlike ervaring in hierdie verband al gehad?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Lees Markus 11:11-22

 • Watter vrae het jy oor hierdie stuk?
 • Wat leer ons in hierdie tekste oor Jesus?
 • In die lig van die ervarig wat Jesus in Jerusalem by die tempel gehad het – dink jy Jesus se gebruik van die vrugtelose vyeboom is ’n goeie metafoor vir wat Hy daar ondervind het?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Ons sou in ons moderne tyd kon aansluit by die vyeboom as metafoor vir die lewe van die kerk en van elke individuele gelowige
  • As die blare die uiterlike vertoon van godsdiens (gewoonte en ritueel) is en die vrug die hart en intensie daaragter
   • Wat sou jy sê is die blare van die Christelike geloof vandag?
   • Wat is die vrug wat Jesus tussen die blare kom soek?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Spandeer bietjie tyd om jul groep/gesin op die gronde van die vyeboom (blare en vrug) te evalueer
  • Doen nou dieselfde met ons gemeente ook – waar dink julle skiet ons te kort/doen ons goed i.t.v. uiterlike vertoon en innerlike vrug?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *