Lydensweek: Dinsdag

Lydensweek: Dinsdag

19th Mar 2021 Uncategorised 0

Ysbreker

Vertel van die episode of gebeurtenis in jou lewe waar jy nog die meeste spanning of stres beleef het.

______________________________________________________________________________

Inleiding

As jy dink aan Jesus se menslikheid – watter gebeure of episodes in die Evangelies kom by jou op?

______________________________________________________________________________Teks

Lees saam Mark 11:27-33

 • Wat val jou op rakende die reaksie van die Fariseërs?

Lees saam Mark 12:13-44

 • Hierdie verse vertel vir ons van die frustrerende interaksies wat Jesus vir oulaas rondom die tempel met die geestelike leiers en ander mense  gehad het
  • Wat dink jy moes deur dit alles in sy gedagtes aangegaan het, saam met die onderliggende wete dat sy dood oor 3 dae sou kom?
  • Hoe sou jy op grond van hierdie tekste die stand van sake in Jerusalem opgesom het?

Lees nou saam Joh. 12:20-28

 • ’n Teer oomblik waarin Jesus baie duidelik sy menslikheid ten toon stel.
  • As jy vers 27 lees, wat ervaar jy?
 • Vers 20 wys vir ons op die geestelike behoeftes van mense buite God se volk – dat hulle iets in Jesus gesien het wat hul nêrens anders kon kry nie. Vers 23 bevestig dat dit ’n teken is van die groot verandering wat God op die punt staan om te bring – dat Jesus ’n nuwe orde gaan inlei deur sy dood waarin alle mense toegang tot die Vader sal hê deur Hom.
  • In hierdie lig – wat sou jy sê is die betekenis van Jesus se metafoor oor die koringkorrel?
  •  Hou dit enige betekenis in vir die praktiese uitleef van ons lewens?

______________________________________________________________________________

Toepassing

Jesus het ’n taak gehad wat die Vader aan Hom opgedra het – een wat Hom sy lewe sou kos. Dit was nie vir Hom ’n maklike pad om tot by die uitvoer van daardie taak te kom nie en Hy het soms gehuiwer of Hy dit moet deurvoer.

 • Is daar iets op hierdie stadium in jou lewe wat jy voel aandag kort maar jy sien nie kans om dit uit te sorteer nie?
  • Dalk ’n gebroke verhouding, dalk ’n stukkie waarheid wat jy vir iemand moet gaan vertel, dalk ’n taak wat jy nooit afgehandel het nie
  • Hoe kan julle as groep mekaar hierin ondersteun en vir mekaar bid?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *