Woensdag – Verwagting vs. Ervaring van God

Woensdag – Verwagting vs. Ervaring van God

26th Mar 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Maak ’n wenslys (amper soos ’n Kersfees presente lys) van alles wat jy wens God vir jou kon doen of gee (gaan mal)

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Was daar al geleenthede in jou lewe waar jou ervaring van God nie teen jou verwagting van God opgeweeg het nie?
  • Bv. “God moes…..hoekom het Hy dit nie gedoen nie?”
 • Kan jy aan ’n paar strominge in die kerk dink waar mense se verwagtinge van God nie teen hul ervaring opgeweeg het nie?
  • Bv. God sorg dat ek ryk word (voorspoeds-godsdiens)

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 26:6-16
  • Wat staan vir jou uit rondom die houding van die dissipels teenoor wat die vrou gedoen het?
   • Ons is gou om hulle te oordeel vir hulle houding, maar wetende dat hulle nie gedink het Jesus sou kort hierna te sterwe kom nie, sou mens hulle optrede met meer verstaan kon benader?
  • Na haar optrede word die vrou so bietjie op die agtergrond geskuif – wat dink jy het in haar gemoed aangegaan terwyl die res van hierdie gesprek afspeel?
  • Interessante kopkrapper – die feit dat jy hierdie storie gelees het en die verhaal ken van die vrou wat Jesus gesalf het, is die bewys dat Jesus se profesie in v13 waar geword het…
  • Hoekom dink jy was dit juis na hierdie gebeurtenis dat Judas besluit het om na die priesterhoofde toe te gaan?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Elkeen van ons het ’n verwagting van God – sommige van ons sou baie graag ten alle koste ’n handvatsel aan God wou sit om ’n beter greep op Hom te kry dat Hy ook meer geneig sou wees om aan my verwagtinge te voldoen
  • Dink jy dit is verkeerd om ’n verwagting van God te hê?
  • Hoe reageer ons wanneer God nie in ons verwagtinge voldoen nie?
   • Wat is die regte manier om te reageer wanneer God nie aan ons verwagtinge voldoen nie?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Identifiseer hierdie week dinge in jou lewe wat jy ten alle koste wil behou/onderhou/bo water hou en vir God blameer dat dit lyk of dit nie gaan gebeur nie
  • Gee daardie dinge vir Hom in vertroue; m.a.w., vra vir sy vrede in jou hart om te kan sê: “Laat U wil geskied”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *