Bewyse vir die Opstanding

Bewyse vir die Opstanding

9th Apr 2021 Uncategorised 0

 • Inleiding
 • Wat is die grootste vrae wat jy oor die Bybel en oor jou geloof het?
 • Hoe belangrik is dit vir jou geloof dat Jesus fisies en liggaamlik uit die dood opgestaan het?
 • Wat dink jy sou die redes wees dat mense nie in ’n liggaamlike opstanding glo nie?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam: 1 Kor. 15:1-8 & 12-14
 • Hierdie vers 1-8 is moontlik dié oudste geloofsbelydenis wat ons het – dis was ’n paar maande na Jesus se dood en opstanding geformuleer en was die kern waarhede vir die vroeë kerk.
  • Hoe verstaan jy “Christus het vir ons sondes gesterf?” (Lees ook Jes. 53)
  • Hoekom dink jy was dit nodig om te noem dat Jesus aan sy volgelinge verskyn het na sy opstanding?
 • V14 stel ’n ondubbelsinnige uitspraak oor die fondasie van ons geloof – hoe dink jy sou Christenskap lyk sonder die opgestane Christus?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Stem jy saam met hierdie aanhaling: C.S Lewis – “Mere Christianity”: “A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic — on the level with the man who says he is a poached egg — or else he would be the Devil of Hell.”
 • Dink jy die Christen geloof is iets wat mens beter sou kon beskryf as ’n ‘leap of faith’ (blindelings ongeag argumente tot die teenkant), of eerder as ‘a step of trust’ (gebaseer op fisiese bewyse)?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Kyk gerus hierdie clip saam met jou groep https://www.youtube.com/watch?v=Kf-oJ73dGW0&ab_channel=Christ%27sCommunityChurch en oorweeg om die boek te kry wat daarmee saamgaan: J. Warner Wallace se ‘Cold case Christianity’
 • 1 Pet. 3:15 noop elke Christen om in staat te wees om te getuig oor die rede vir ons hoop op Christus – mag ons nie woordeloos uitgevang word wanneer iemand se ewigheid op die spel is nie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *