Twyfelagtige Tomas

Twyfelagtige Tomas

23rd Apr 2021 Uncategorised 0

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
  • Wat is die groot goed oor en in die Bybel waaroor jy twyfel?
  • Dink jy twyfel is ‘n sonde?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Joh 20:19-31
  • Dink jy die negatiewe siening wat ons van die ‘ongelowige/twyfelagtige’ Tomas het, is reg?
  • Wat vertel hierdie stuk vir ons oor die manier hoe Jesus ons benader in ons twyfel?
 • 1 Pet. 1:8 sê “Hom het julle lief al het julle Hom nooit gesien nie”
  • Hoe dink jy is dit moontlik om Jesus lief te hê al het jy Hom nog nooit gesien nie?
 • Baie mense sukkel om ’n verhouding met Jesus te hê omdat hulle baie bewus is dat hulle en die lewe wat hul leef nie perfek is, of uitgedraai het soos hulle dit beplan het nie – daar is te veel bagasie en seer. Watter kommentaar lewer Hebr. 2:18 hierop: “18Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word.”

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Lees die onderstaande verhaal:
  • 3 studente seuns loop langs katedraal verby en bespreek die oorlewing van godsdiens as ’n bygeloof; een word uitgedaag om in te gaan waar die ander besig was om voor die priester te bieg te gaan en te verklaar waaroor hulle besig was om te praat – hy aanvaar en gaan in en sê aan die priester: Christenskap is ’n sterwende institusie en godsdiens is niks meer as bygeloof nie. Die priester vra Hom “hoekom het jy hierheen gekom net om dit vir my te sê” – hy vertel toe van sy gesprek met sy vriende; die priester luister aandagtig en sê: jy het jou vriende se uitdaging ervaar, voor jy na hulle toe teruggaan aanvaar myne ook: loop na die kansel toe, jy sal die figuur van Jesus aan die kruis daar vind en sê dan: “Jesus het vir my sonde gesterf en ek gee nie ’n duiwel om nie” – die seun het met effense teenstand voor die kansel gaan staan en dit gesê en teruggegaan na die priester toe: “ek het dit gedoen”; die priester sê: “doen dit nog een keer, dit beteken tog niks vir jou nie” – die seun het dit weer gedoen, hierdie keer met ’n effense hakkel: “Jesus het vir my sonde gesterf en ek gee nie ’n dddduiwel om nie” – by die priester gekom “ek het dit gedoen, ek gaan nou gaan”; die priester sê: “voor jy gaan, doen dit ’n laaste keer, dan is jy vry om te loop” – die seun het na die kruis toe geloop en voor die beeld van Jesus gaan staan; hierdie keer kon hy niks uitkry nie en het ’n lang ruk net daar verslae bly staan.
 • Wat dink jy het binne hierdie ongelowige seun gebeur terwyl hy daar voor die beeld van Jesus gestaan het?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Ons het nie ’n Here wat onbekend is met ons swaarkry nie – Hy het sy letsels vir Tomas gewys om Tomas gerus te stel, maar ook om te wys dat Hy medelye het met Tomas se eie letsels (dalk die trauma wat Tomas die Vrydag beleef het toe sy vriend vermoor is aan die kruis)
 • Die beginsel van die preek: slegs letsel-hande kan letsel-lewens raak
  • Watter letsels het jy wat jy tot diens van die Here kan stel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *