Petrus, het jy My lief?

Petrus, het jy My lief?

30th Apr 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Wat is jou gunsteling see/strand herinneringe?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Waar kom skuld en skaamte vandaan?
 • Is dit goed of sleg vir ’n Christen om skuld en skaamte te ervaar?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Joh. 21:1-17
  •  Wat is daar in hierdie teks wat jou die meeste tref?
  • Wat dink jy was die kenmerkendheid van Petrus wat sy hemp aantrek voor Hy in die water spring?
  • Hoekom dink jy het Jesus 3 maal vir Petrus gevra of hy Hom liefhet?
  • Dink jy daar was ’n rede dat Jesus eers vir hulle ontbyt gegee het voordat Hy met die gesprek begin het?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Wat ervaar jy as jy agterkom Petrus en die dissipels is weer terug by hul oorspronklike ambagte en nie besig om Jesus se roeping op hul lewens uit te leef nie?
 • Watter effek het Petrus se skuld en skaamte oor sy verloëning van Jesus gehad op hom?
 • Wat was die effek van Jesus se gesprek met Petrus op die res van sy bediening?
 • Luister saam na ‘I shall not want’ van Audrey Assad https://www.youtube.com/watch?v=VRnFVMn0uZw&ab_channel=ScottBacher
  • Som die boodskap van hierdie lied in een sin op? (buiten die 4 woorde van die titel 😊)
  • Hoe hou die inhoud van die lied verband met die inhoud van ons teks?
  • Hoe hou die inhoud van die lied verband met die plek waar jy tans in jou lewe is?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Laat iemand in die groep die oefening met julle doen:
 • Maak jou oë toe en antwoord in jou hart saam:
  • Jesus vra jou: Geliefde kind van my Vader “het jy My lief?”
   • Onthou jou roeping
  • Jesus vra jou: beelddraer van die Skepper-God “het jy my werklik lief?”
   • Neem jou roeping op
  • Jesus vra jou: verloste volgeling van die Here “het jy my waarlik lief?”
   • Leef jou roeping met ywer uit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *