Kerk?

Kerk?

7th May 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Lys alles wat by jou opkom wanneer julle die term ‘kerk’ hoor

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoe het jou siening van kerk-wees verander vanaf kinderjare tot nou?
 • Wat is jou mees positiewe ervarings van ‘kerk’?
 • Wat is jou mees negatiewe ervarings van ‘kerk’?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 28:19-20
  • Hoe moet die hedendaagse kerk, binne ’n ‘Christen samelewing’ gehoor gee aan hierdie opdrag?
  • Hoe gee jy persoonlik gehoor hieraan?
 • Lees saam Matt. 25:31-40
  • Volgens hierdie stuk – wat is die kriteria om onder God se skape geskaar te word?
  • Dink jy die gemiddelde NG lidmaat voldoen hieraan?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoekom dink jy sukkel Christene so om kerk te wees, eerder as om bloot kerk toe te gaan?
 • Baie Christene ervaar nie die ‘lewe in oorvloed’ wat Jesus in Joh. 10:10 van praat nie, al gaan hulle hoe baie kerk toe – hoe is dit moontlik?
 • Craig Groeschel skryf ’n boek – Christian Atheists – waarin hy die stelling maak dat baie mense glo daar is ’n God, maar hul leef asof Hy nie bestaan nie. Hy dui op ’n paar kenmerke van hierdie manier van leef: “Hulle glo daar is ’n God maar…”
  • Ken Hom nie werklik nie
  • Glo nie in die krag van gebed nie
  • Dink nie hierdie God is regverdig nie
  • Wil nie vergewe nie
  • Glo nie in sy Kerk nie
  • Glo nie dat Hy mense kan verander nie
  • Jaag geluk ten alle koste na
  • Deel nie hulle geloof nie
   • Met watter van hierdie punte het jy self al geworstel?
 • Vir baie Christene is die hoogste dryf van hul geloof om eendag Hemel toe te gaan
  • Iemand het daaroor gesê: “We must be wary not to be so heavenly minded that we are of no earthly value”
   • Stem jy hiermee saam?
   • Watter waarde kan Christene toevoeg tot hierdie wêreld?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Die punchline van die preek was dit:
  • “Die kerk is die bemarkings-afdeling van God se Koninkryk, vir die wêreld.”
 • Hoe kan jy hierdie week wat kom, ’n bemarkings agent vir God se Koninkryk wees?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *