Pinkster – Die Heilige Gees het gekom!

Pinkster – Die Heilige Gees het gekom!

26th May 2021 Uncategorised 0

Gespreksraamwerk vir Kleingroepe – 2021-05-23

Pinkster – Die Heilige Gees het gekom!

 1. Gesels eers met mekaar oor die voortslepende Covid situasie – hoe gaan dit met elkeen?
 2. Hierdie week dink ons oor Pinkster – die Heilige Gees wat gekom het. Lees Hand 2:1-18
 3. Die woord Pinkster kom van die Griekse woord “pentekoste” wat 50 beteken – 50 dae na Paasfees. Die Jode het Pinkster gevier as ’n “fees van die oes” waar hulle dus na die oes die eerste brode gebring het om aan God die eer te gee as die gewer van die oes. Gesels oor God se plan om spesifiek op hierdie dag die Heilige Gees te stuur – 2:1
 4. Wat was die simboliek agter die geluid van die stormwind? Kyk bv. na 1 Kon. 19:11. Dit het ook ’n praktiese implikasie gehad wat die uitstorting van die Gees en die boodskap van Christus vir duisende Jode laat beleef het. Hoe so?
 5. Wat is die simboliek van die vuur wat op elkeen kom? Waar het ons orals in die Bybel gelees van vuur? Kyk bv. na Eks. 3:2, 40:38; Matt. 3:11
 6. Gesels oor die wonder van die tale wat die gelowiges gepraat het. Wat was die bedoeling daarvan? Kyk ook na Hand 1:8.
 7.  In die eerste paar hoofstukke van Handelinge kry ons reeds ’n baie goeie verstaan van wat die Gees kom doen. Gesels oor die volgende:
  • Tale en ander gawes om die boodskap na die wêreld te neem – 2:4,43
  • Praat onder leiding van die Gees – 2:14
  • Krag om getuie te wees – 1:8
   1. Die vrymoedigheid (4:31), die woorde (4:13)
  • Mense kom tot sondebesef en bekering – 2:37,38
  • Lewens verander – nuwe mense! 2:42-47
 8. Ons sou dit so kon saamvat: Die Heilige Gees wil jou tot geloof in Jesus te bring, jou leer en help om soos Jesus te word, en Sy getuie in die hele wêreld te wees. Die Gees wil dit in en deur ons doen dit. Is ek bereid om my daarvoor oop te stel en beskikbaar te wees?

Preekskets – Pinkster – Die Heilige Gees het gekom!

 • Pinksterfees
  • Pentekoste – 50.
  • 50e dag na Paasfees word “fees van die weke” of “fees van die oes” gevier – 1e brood gebak van oes wat ingesamel is, God gedank as gewer van die oes.
  • God se beplanning om Gees te gee op die dag as almal bymekaar is – Jode vanoor die hele wêreld. 1:5
 • Stormwind
  • 1 Kon 19:11 – God verskyn aan Moses op die berg
 • Vuur
  • Ex 3:2 god verskyn aan moses in die brandende bos
  • Matt. 3:11 – Johannes die Doper voorspel dit
 • Ander tale
  • Jode vanoor die hele wêreld hoor hulle moedertaal – 1:5-11
  • Opgewonde vertel die gelowiges van wat God gedoen het – 1:11
  • Nie dieselfde as gawe van tale wat Paulus van praat – ’n persoonlike praat met God in taal wat self nie verstaan
  • Die Gees kom om die gelowiges te laat praat oor God – sodat die hele wêreld dit moet hoor 1:8
 • Wie is die Heilige Gees
  • Een God maar 3 persone wat onderskei word – Vader, Seun, Heilige Gees – 2:33
  • Voorspraak – Joh. 14:26; 15:26; 16:7
   • Trooster, helper, raadgewer, vriend, advokaat
   • Hy doen dit vir my maar Hy is ook die Voorspraak vir die Goeie Nuus oor Christus se redding
   • Die Een wat instaan vir Jesus om mense tot geloof in Jesus te bring en hulle te leer en te help om soos Jesus te word en Sy getuies te wees in die hele wêreld
 • Wat doen die Gees
  • Die Een wat instaan vir Jesus om mense tot geloof in Jesus te bring en hulle te leer en te help om soos Jesus te word en Sy getuies te wees in die hele wêreld
  • Tale en ander gawes om die boodskap na die wêreld te neem – 2:4,43
  • Praat onder leiding van die Gees – 2:14
  • Krag om getuie te wees – 1:8
   • Die vrymoedigheid (4:31), die woorde (4:13)
  • Mense kom tot sondebesef en bekering – 2:37,38
  • Lewens verander – nuwe mense! 2:42-47

Die Heilige Gees wil jou tot geloof in Jesus te bring, jou leer en help om soos Jesus te word, Sy getuie in die hele wêreld te wees

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *