Hoe goed is goed genoeg…om Hemel toe te gaan?

Hoe goed is goed genoeg…om Hemel toe te gaan?

28th May 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Kry ’n bladsy en deel dit in twee kolomme
  • Skryf in die linkerkantste kolom al jou goeie dade neer
  • Skryf in die regterkantste kolom al jou slegte dade neer
   • As dit is dat ‘goeie-mense-gaan-Hemel-toe’ hoe het jy gedoen?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat is jou opinie oor wie Hemel toe gaan?
  • Is dit alle mense ongeag hul gedrag of geloof?
  • Is dit alle goeie mense ongeag hul geloof?
  • Is dit almal wat identifiseer as Christene?
 • Glo jy dat daar iets is soos die hel?
  • Indien wel, dink jy die hel of Hemel gaan die volste wees?

______________________________________________________________________________

 • Teks

Lees saam Mark 10:17-22 en Matt. 7:21-23

 • Wat gryp jou aan in hierdie twee tekste?
 • Is daar iets wat jou ontstel?
 • Wat is die ooreenkomste in hierdie tekste in terme van die mense se verstaan van ‘wat sal verseker dat ek Hemel toe gaan’?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Ons gesels Maandag-aand oor die logiese probleme met die beginsel van ‘alle goeie mense gaan hemel toe’ (ongeag hul geloof)

Gesels wel solank oor wat jy dink moontlik die probleme met so ’n siening kan wees?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *