Ek glo in

Ek glo in

6th Jun 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Laat iemand hul gunsteling gedig opsê of liedjie sing uit die kop uit
 • Laat iemand anders soveel boeke van die Bybel opnoem as wat hulle kan
  • Wat sê dit oor die liedjies, gedigte en ander dinge wat ons uit ons koppe kan onthou?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat is jou herinneringe aan-, of gevoel oor die Apostoliese geloofsbelydenis (12 artikels van die geloof)?
  • Kan jy die 12 artikels van die geloof opnoem?
  • Is daar van hierdie artikels waaroor jy twyfel of nie saamstem nie?
 • Wat sou jy sê is die rol van belydenisskrifte in die kerk?
 • Dink jy belydenisse soos hierdie het waarde vir ons as Christene vandag? Hoekom/nie?
 • Is jy bewus van die kontroversie oor ’n groot aantal van die geloofswaarhede wat in die Apostoliese geloofsbelydenis bevat word?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Judas 13:17 en Gal 1:7-8
  • Wat sê hierdie twee tekste vir ons oor die geloofswaarhede wat aan ons oorgedra is deur die apostels?
  • Dink jy die NG kerk vandag is so ernstig oor die behoud van die ‘ware evangelie’ soos waarop hierdie twee tekste ons attend maak?
   • Is dit volgens jou ’n goeie of ’n slegte ding?
 • Die feit van die saak is dat ons a-simmetries in ons geloofslewens kan raak wanneer ons te veel steun op een of twee elemente van die evangelie ten koste van ander en dit is waarmee die geloofsbelydenis ons kan help.
 • Kom ons kyk na die 1ste deel van die 1ste artikel: “Ek glo in”
  • Lees saam Rom 10:9-10
   • Wat verstaan jy rakende die onderskeid tussen ‘glo’ (glo in…) en ‘bely’ (glo dat…)?
   • Sou jy saamstem dat ware geloof sal lei tot belydenis van daardie geloof, maar dat belydenis nie noodwendig ware geloof beteken nie?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Wat is vir jou die ononderhandelbare minimum, die kern leerstellings van die Christelike geloof, waarsonder dit ophou om Christenskap te wees?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Toe die vroeë kerk saam die apostoliese geloofsbelydenis opgesê het, was dit gelyktydig hul grootste daad van rebellie en grootste daad van toewyding.
  • rebellie teen die populêre kulturele narratiewe van hul dag wat vyandig was teenoor die evangeliese waarhede
  • en toewyding aan die God van die Bybel

Mag dit vir die volgende 12 weke ook jou grootste daad van rebellie teen die populêre kulturele narratiewe wees, sowel as jou grootste daad van toewyding aan die God van die Bybel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *