Jesus Christus, die ewige Seun van God, ons Here

Jesus Christus, die ewige Seun van God, ons Here

19th Jun 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Vra vir jou groep die 2 vrae wat Jesus vir sy dissipels gevra het, maar laat hulle dit oor jou antwoord:
  • Wie sê die mense is ek?
  • Wie sê julle is ek?
   • Is daar ’n groot verskil in die twee antwoorde?
   • Wat kan die rede hiervoor wees?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Die geloofsbelydenis gee aan Jesus 3 titel:
  • Die Christus
  • Die Seun van God
  • Ons Here
   • Wat kan jy oor elkeen van hierdie titels sê? Hoekom het Jesus daardie titels?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 16:13-16
  • Die plek, Sesarea-Filippi, waar Jesus die vrae vra kleur vir ons die uitlating wat Petrus oor Jesus maak in: dit was die plek waar die mag en weelde van Rome en die mag wat hul gode oor die lewens van hul mense gehad het, bymekaargekom het
   • Bespreek Petrus se verklaring oor Jesus as die gesalfde Koning (Christus) en Seun van God in hierdie konteks.
  • Maar Jesus is ook ‘ons Here’
   • Wanneer hierdie titel aan Jesus gegee is, het die Bybelskrywers dit bedoel om dieselfde Here te wees waarna die OT (ou-Testament) verwys wanneer dit oor God praat – m.a.w.: Jesus is YAHWEH
    • Hoekom dink jy is daar vir baie Christene so ’n groot skeiding/ontkoppeling tussen God soos ons Hom leer ken in die OT en Jesus in die NT (nuwe-Testament)?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Baie Christene sukkel met simmetrie in hul geloofslewens wanneer dit kom by hul beskouing van Jesus
  • Daar word of te swaar gefokus op Jesus as verlosser met geen fokus op sy Koninklike seggenskap oor ons lewens en die gehoorsaamheid wat ons Hom verskuldig is nie
  • Of daar word te veel gefokus op sy Koninklikheid en absolute heerskappy dat die sagte en liefdevolle Verlosser verlore gaan
   • Na watter kant toe trek jou beskouing van Jesus ’n bietjie skeef en hoekom dink jy is dit;
   • of voel jy jy het goeie balans?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Koning Jesus het nie vasgesit op sy troon nie – Hy het afgeklim en sy hande en voete hier in ons wêreld kom vuilmaak as gevolg van sy groot liefde vir ons
  • Hoe kan jy sy getroue navolger wees in die week wat voorlê?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *