Ontvang van die Heilige Gees

Ontvang van die Heilige Gees

24th Jun 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Wat is die rofste, vreemdste of snaaksste geboorte stories wat jy al in jou lewe gehoor het?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Christene glo dat die Bybel deur God geïnspireer is (m.a.w., op een of ander manier het God die Bybelskrywers gelei om neer te skryf wat Hy wou hê hulle moes neerskryf)
  • Maar hoe sou jy sê moet Christene nie die Bybel lees nie?
 • Wat is jou opinie oor die leerstelling van Jesus wat uit ‘n maagd gebore is?
 • Lees die volgende aanhaling en bespreek of jy daarmee saamstem
  • “The virgin birth is posted on guard at the door of the mystery of Christmas; and none of us must think of hurrying past it. It stands on the threshold of the New Testament, blatantly supernatural, defying our rationalism, informing us that all that follows belongs to the same order as itself and that if we find it offensive there is no point in proceeding further.” Donald Macleod

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Lukas 1:26-38
  • Hierdie is die ‘oorbekende’ Kersfees teks
   • Is daar iets wat vir jou uitstaan wanneer ons dit vir ‘n slag nie in verband met Kersfees lees nie?
  • Wat dink jy sou Maria se eerste indruk wees van die Engel se woorde dat ‘aan sy Koningskap sal daar geen einde wees nie’?
  • Hoekom dink jy was dit nodig dat Jesus nie uit ’n aardse pa gebore is nie?
  • Wat is die verskil tussen Jesus as die ‘Seun van God’ en ons as die ‘kinders van God’?
  • Hoekom sou ons verlossing nie moontlik gewees het as Jesus nie God was nie?
  • Stem jy saam met die boodskap van die volgende aanhaling?
   • Frank Turek: “as ons kan bely dat God die Skepper is – wat was die groter wonderwerk: om Jesus deur ’n maagd gebore te laat word, of om ons hele werklikheid met ’n woord tot stand te roep uit niks uit nie?”

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Wat sê Jesus se inkarnasie (menswording) in ons gevalle Genesis 3 wêreld vir ons oor God?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

God wil graag sy lig en lewe bring in die donkerste hoekies van ons lewens – waar is daardie hoekie in jou lewe en hoe gaan jy Hom inlaat en toelaat om daarin te werk hierdie week?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *