Gely, gekruisig, gesterf en begrawe

Gely, gekruisig, gesterf en begrawe

3rd Jul 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Is jy al ooit gestraf oor iets wat iemand anders gedoen het of moes die gevolge dra van hulle foute?
  • Hoe het jy gevoel daaroor?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • As iemand vir jou vra: “hoe kan ’n liefdevolle God sy eie Seun laat doodmaak” – wat sal jy antwoord?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Die 5 komponente van Jesus se bediening word vervat in Jesaja 52-53 – lees die gedeeltes wat daarmee saamgaan en gebruik dit om jou eie antwoord te vorm by die 2 vrae wat volg onder die ‘Inhoud’ afdeling hierna:
  • Die belofte van God wat die bediening van die lydende Dienskneg verseker (Jes. 52:13)
  • Die taak/missie van die Dienskneg (Jes 53:4-6)
  • Die onskuld van die Dienskneg wat ly soos ’n skuldige (Jes. 53:9)
  • Die omvang van die Dienskneg se opoffering (Jes. 53:10)
  • God se bevestiging van die kruisweg as die enigste weg waardeur die Dienskneg regverdiging kan bring (Jes. 53:11-12)

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Wat presies het by die kruisiging gebeur?
 • Hoekom was die kruisiging nodig?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Wat is die praktiese impak wat Jesus se kruisiging op jou lewe het?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *