Ter helle neergedaal en op die derde dag opgestaan

Ter helle neergedaal en op die derde dag opgestaan

10th Jul 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Watter fliek/cartoon/reeks het jou die meeste beïnvloed in terme van jou siening van die Duiwel en hel?
  • Hoe word die Duiwel en die hel hierin voorgestel?
  • Hoe weeg dit op teen wat die Bybel werklik vir ons leer?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Is dit vir jou belangrik om meer te weet oor hoe die lewe hierna gaan lyk of nie? Hoekom/nie?
 • Wat dink jy van hierdie aanhaling deur Isaac Asimov: “whatever the tortures of hell, I think the boredom of Heaven will be worse”?
  • Kontrasteer dit met Psalm 16:11 (OAV) “U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede (Hebr. “plesiere”) in u regterhand, vir ewig”
 • Baie mense ly verskriklik in hierdie lewe. Dink jy Clay Jones het ’n punt beet wanneer hy sê: “eternity with God will dwarf our earthly suffering to insignificance”?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 27:45-50
  • Dink jy Jesus het ‘hel’ ervaar aan die kruis? Hoekom/nie?
  • Dink jy dit kan regtig so erg wees om totaal van God verwyder te wees?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • In die preek is die prentjie van die lewe hierna geskets, dat alle mense – tydelik – na die doderyk (Sheol/Hades) toe gaan na hul gesterf het. Dat die regverdiges na die paradys (ook 3de Hemel of ‘Boesem van Abraham’ genoem) toe gaan, ’n plek van rus en vrede – en dat die onregverdiges na die teenoorgestelde kompartement van die doderyk toe gaan: ’n plek van straf. Daar is nog ’n 3de kompartement in die laagste deel van die doderyk, nl. Tartarus waar gevalle engele opgesluit is. Die doderyk is die voorsmaak van dit wat vir almal in elkeen van hierdie kompartemente voorlê na die oordeelsdag. God gaan diegene in die paradys nuwe liggame gee om saam met Hom die ewige lewe in sy nuwe skepping te leef en diegene in die plek van straf stuur Hy na die hel (Gehenna) toe saam met die Duiwel en al die gevalle engele.
  • Wat ervaar jy wanneer jy so oor die lewe hierna dink; dat dit die plek/’staat-van-wees’ is wat vir jou wag en ook dat alles wat daarna kom met jou gaan gebeur?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Die Christelike verstaan van die lewe hierna is een wat vir ons onuitspreeklike hoop gee. Dit is een waarin ons Here Jesus alreeds die pad voor ons gestap het en aan die ander kant van die dood wag om ons te ontmoet in die paradys.

Daar is baie families in ons stad wat gekonfronteer is met die dood in die laaste paar weke en maande. Hoe kan jy die Christelike hoop aan iemand oordra hierdie week?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *