Gemeentebrief – 18 Julie

Gemeentebrief – 18 Julie

17th Jul 2021 Uncategorised 0

Jesus het nie net vir ons gesterf nie, Hy is ook uit die dood opgewek, maar hierdie dinge sou niks beteken as Hy nie ook opgevaar het na die Hemel om te gaan sit op die troon wat bo die hele skepping is nie. So kon Hy sy Heilige Gees na ons stuur om sy magtige teenwoordigheid in die hele skepping te laat geld, nie net meer in ‘n klein dorpie in Israel nie. Die Christelike geluk, vreugde en lewenssin is hierin gesetel: dat ons Here ook die Koning van hierdie wêreld is.

Dra hierdie ootuiging in jou hart – dit is al wat die lewe, met al sy op en af, sin gee.

Groete

Dubois

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *