Vanwaar Hy sal kom om te oordeel

Vanwaar Hy sal kom om te oordeel

24th Jul 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Hoe antwoord jy iemand wat vir jou sê: “onthou, as jy vinger wys na iemand wys daar 3 vingers terug na jou toe”?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat is jou gevoel wanneer iemand sê: “Christene mag nie oordeel nie” of “don’t judge me” – stem jy daarmee saam?
 • Is daar ’n verskil tussen ‘om iemand te oordeel’ en ‘om iemand te veroordeel’?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Rom 14:10-12
  • Volgens hierdie teks – wie gaan almal eendag moet rekenskap gee van hul lewe?
 • Lees saam 2 Kor. 5:10
  • Volgens hierdie teks, wat is die doel van God se oordeel?
 • Lees saam Jak 3:1
  • Volgens hierdie teks lyk dit of mense met meer kennis van God swaarder geoordeel gaan word – hoekom dink jy is dit so? Dink jy dis regverdig?
 • Lees saam 1 Kor. 3:9-15
  • Volgens hierdie teks – gaan alle gelowiges dieselfde beloning in die Hemel kry? Is dit regverdig volgens jou?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • 2 goed gaan in berekening gebring word by jou oordeelsdag: 1) Hoeveel inhoud en insig jy oor God ontvang het – m.a.w. die geleentheid wat God jou gegun het – 2) Hoe jy op daardie geleentheid reageer het.

As jy kon oordeel oor die stand van jou lewe tans, hoe sou jy oordeel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *