Ek glo in die gemeenskap van die heiliges

Ek glo in die gemeenskap van die heiliges

6th Aug 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Filosofeer bietije oor hoe dit moontlik is dat God drie Persone kan wees en tog nie drie verskillende gode nie (m.a.w. een wese)
  • Kyk gerus na hierdie tradisionele uitbeelding vir leiding

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Sou ons vanuit ons verstaan van God-as-drie-eenheid reg wees om te sê dat een van sy fundamentele eienskappe gemeenskap (saamwees) is?
 • Wat beteken ‘saamwees’ vir jou in die algemeen?
  • Volgens hierdie definisie, sou jy sê daar is baie ‘saamwees’ in ons gemeente?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • In die preek het ons na 6 Bybelse beelde vir die kerk verwys – beskryf by elkeen wat jy onder daardie beeld vir die kerk verstaan; lees dan die teks saam en praat oor wat die skrywer se beskouing van daardie beeld was.
  • Die kerk is: die nuwe volk van God – Kol 3:9-11
  • God se familie – Rom 8:14-17
  • Liggaam van Christus – Rom 12:4-5
  • God se tempel – 1 Kor. 3:16
  • Bruid van Christus – Ef. 5:25-27
  • Jesus se agente wat sy werk voortsit – 2 Kor. 5:18,20

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Dink jy dit is kenmerkend dat ‘Ek glo in die Heilige Gees’ voor ‘ek glo in die kerk, vergewing van sondes, opstanding en ewige lewe’ staan in die geloofsbelydenis?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Ervaar jy vreugde wanneer jy saam met ander gelowiges by die kerk bymekaarkom?
 • Voel jy werklik of daar ’n gedeelte identiteit is wanneer mens na die kerk kom?

Wat moet gebeur vir jou om dit meer te voel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *