Ek glo in die vergewing van sondes

Ek glo in die vergewing van sondes

14th Aug 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Wat is die top 3 goed wat onmiddellik jou knoppies druk?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoekom dink jy is mense vandag so gou om hul verontwaardiging (outrage) op publieke platforms te deel (bv. sosiale media en koerante)?
 • Wat weet jy van ‘cancel culture’ en wat dink jy daarvan?
 • Dink jy ons Westerse samelewing het ’n ‘straf-obsessie’ ontwikkel of dink jy dit is goed dat mense se gedrag so noukeurig beoordeel en gereguleer word?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Die kerk (elke gelowige) het die verantwoordelikheid om gestalte te gee aan die beeld/karakter van God hier op aarde.
 • Lees saam Eks 34:5-7
  • Wat is die karaktereienskappe wat ons in v.6 van God leer ken?
  •  In jou oordeel, dink jy die mense van jou plaaslike gemeente is ’n goeie uitbeelding van hierdie eienskappe van God?
 • Ware vergifnis kan as volg gedefinieer word: “Om iemand ten volle, vryelik en vir altyd van hul oortredings te verlos”
  • Stem jy hiermee saam? Wat verhinder ons om so te vergewe?
 • Lees saam Matt. 6:9-12
  • Watter kommentaar lewer v.12 op vergifnis?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Ons almal hou daarvan om reg te wees

 • Ons hou ook daarvan wanneer ander mense sien en weet dat ons reg is
 • Ons hou die meeste daarvan wanneer ander mense ons prys omdat ons reg is
  • Maar baie keer gebeur hierdie dinge ten koste van ander mense en veral ten koste van ons Christelike getuienis
  • As jy ’n wedergebore Christen is, is jou belydenis: ek glo in die vergewing van sondes
  • Daarmee saam is jou plig: vergewe soos wat God jou vergewe het
 • Is daar iemand wat jy moet gaan vergewe soos God jou vergewe het?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *