Ek glo in die opstanding en ewige lewe

Ek glo in die opstanding en ewige lewe

20th Aug 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Wat sou jy als doen as jy geweet het jy kan nie doodgaan nie en dat jy vir ewig gaan leef?
  • Hoe lank dink jy sal dit vat voordat jy verveeld raak?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Gesels oor die volgende aanhaling van JI Packer: “Death is the fundamental human problem, for if death is really final, then nothing is worthwhile save self-indulgence.”

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees 1 Kor. 15:32
  • Stem jy saam met Paulus hier? Hoekom/nie?
 • Lees Fil. 1:23-25
  • Kan mens hieruit aflei dat Paulus net nie meer wil lewe nie, of dat hy verstaan dat die lewe hierna soveel meer as hierdie lewe gaan wees?
 • Lees 1 Kor. 15:42-44
  • Wat kan ons oor die ‘opstanding van die liggaam’ verstaan vanuit dit wat Paulus hier skryf?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Uit die preek uit: ‘immortality projects’ is dinge wat mense doen sodat hulle onthou sal word wanneer hulle nie meer daar is nie.
  • Dink jy dit is in stryd met die Christelike hoop?
 • Wat dink jy is die grootste wanvoorstelling wat mense van die ewige lewe in die Hemel het?
 • Bespreek die volgende aanhaling van Dr. Frank Turek ““The idea that ‘you can be so heavenly minded that you are of no earthly value’ is absurd. Historically speaking it has been the people that were the most heavenly minded that were of the most earthly value”

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Hoop is die dryfveer agter alles wat ons in hierdie lewe doen.
  • Watter hoop dryf jou lewe?
   • Hoop op aardse dinge?

Of hoop op hemelse dinge?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *