God se Woord of mense woorde oor God?

God se Woord of mense woorde oor God?

4th Sep 2021 Uncategorised 0

 • Ysbreker
 • Wat is jou gunsteling Bybelvertaling?
  • Hoekom?
 • Is daar vertalings wat jy doelbewus van wegbly?
  • Hoekom?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat is jou grootste vrae of kommer oor die Bybel?
 • Hoe beïnvloed hierdie vrae of kommer jou verhouding met God?
 • Wat beteken dit vir jou dat, volgens ons kerkorde art. 1, die Bybel die ‘heilige en onfeilbare Woord van God’ is?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam 1 Pet. 1:21 en 2 Tim 3:16-17
  • Wat hoor jy hierin oor die ‘aard en inspirasie’ van die Bybel?
 • Lees saam 1 Tim 5:17-18 en 2 Pet. 3:15-16
  • Kan ons hieruit sê dat die apostels die boeke wat ons ken as die Nuwe Testament ewe gesaghebbend beskou het as die Ou Testament?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Wat verstaan jy wanneer ons sê dat die Bybel ‘onfeilbaar’ is?
  • Stem jy saam?
  • Dink jy dit is nodig vir ‘n Christen om so te glo?
 • Uit die Evangelies is dit duidelik dat Jesus geglo het die Ou Testament:
  • het Goddelike outoriteit,
  • is onverganklik,
  • onfeilbaar,
  • foutloos,
  • histories betroubaar
  • wetenskaplik akkuraat
  • en het oppergesag om ons lewens te rig en te lei
   • kan jy by elkeen van hierdie punte ’n verwysing gee hoekom ons so glo?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Die gedagte is dat hierdie reeks jou sal aanspoor om self dieper te gaan grou in hierdie onderwerpe in – kyk gerus na die volgende hulpbronne as vertrekpunt:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *