Dink Bybels oor…Aborsie

Mense Met 'n Missie

Dink Bybels oor…Aborsie

August 27, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat aborsie op geen manier vanuit die Bybel geregverdig kan word nie. Ons vertrou egter God se allesomvattende vergifnis, ook vir dié van ons wat worstel met aborsie-verwante bagasie. Ons verstaan die belangrike onderskeid tussen ’n ‘waarde oordeel’ en ’n ‘morele oordeel’ en hoe belangrik dit is om nie morele standaarde te bepaal deur ons persoonlike gevoelens oor ’n saak nie.

 • Inleiding
 • Sonder om mekaar te veroordeel, verklaar jou persoonlike siening rondom aborsie aan jou groep
  • Indien jy dit teëstaan, is daar sekere gevalle waar jy reken dit geregverdig is?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam die 4 tekste:
  • Jeremia 1:5
  • Psalm 139:13-16
  • Eksodus 21:22-25
  • Lukas 1:26 & 39-45
   • Kan hierdie tekste as goeie argumente teen aborsie gebruik word?
   • Kan jy aan redes dink hoekom hierdie tekste nie geldig gebruik kan word om teen aborsie te redeneer nie?

______________________________________________________________________________

 • Argumente
 • Die volgende is algemene pro-keuse (pro-aborsie) argumente. Hoe sou jy dit antwoord as iemand wat teen aborsie is?
  • ‘My liggaam my keuse’ – ek het seggenskap oor wat met my lyf gebeur niemand anders nie
  • Dit is my reg – nee, ’n mensereg – om ’n aborsie te kan hê’
  • Wat van in die geval van verkragting?
  • Wat as die ma of fetus se lewe in gevaar is?
  • ’n Mens het ’n hartklop – ’n fetus eers op 6 weke
  • Dit mag dalk deel van die menslike spesie wees maar dis nie ’n persoon nie, en dus geniet die fetus nie dieselfde morele status as ’n gebore mens nie.
  • As jy nie van aborsie hou nie, moenie een hê nie
  • Jesus het nooit ‘n eksplisiete standpunt oor aborsie gehad nie
  • ’n Embrio tel nie as ’n lewende wese nie
  • Julle pro-lewe mense gee nie om oor die lewensgehalte en omstandighede van die kind na geboorte nie

______________________________________________________________________________

 • Laaste gedagte
 • Het hierdie aanhaling van Jeremy Pettitt vir ons enige iets te sê oor aborsie?

“Sex is the most powerful creative act in the universe. When a man and a woman come together in a sexual relationship, the possibility of creating an eternal soul/spirit arises. At the moment of conception, a new immortal soul/spirit has entered into eternity.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *