Heiligmaking

Mense Met 'n Missie

Heiligmaking

January 25, 2024 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat wedergeboorte, regverdigmaking en heiligmaking noodwendige fasette van ons verlossing is en dat ware verlossing nie sonder een van hierdie elemente plaasvind nie. Ons besef dat ons nie bloot gered is van die straf van sonde nie, maar dat ons ook geroep is om deur die krag van die Heilige Gees ook onder die mag/beheer van sonde uit te kom deur te groei in heiligheid. Jesus se doel met ons redding was dus die heiligmaking wat sou volg, sodat Hy sy kerk sonder smet voor die Vader kan bring.

 • Ysbreker
 • Gesels oor onlangse TV-reekse/ flieks wat jy gekyk het, of boeke wat jy gelees het
  • Watter elemente was teenwoordig in hierdie stories wat nie strook met ons Christelike lewenswandel nie?
   1. Is dit iets wat jou pla of nie?
   1. Sou jy ophou om sulke tipe stories in te neem, watter alternatiewe kan jy in hul plek sit?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoekom dink jy het die Nuwe Testament skrywers so deurlopend na die kerk/volgelinge van Jesus verwys as ‘heiliges’?
 • Is daar ’n spesifieke verwagting vir hoe ‘heiliges’ behoort op te tree of hang dit maar van persoon tot persoon af?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam en bespreek die volgende tekste: wat sê hierdie tekste vir ons oor Jesus se bedoeling vir sy kerk?
  • Joh. 17:19
  • Ef. 5:25-27
  • Tit. 2:14
  • Kol 1:22

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Bespreek die volgende aanhaling
  • “He who supposes that Jesus Christ only lived and died and rose again in order to provide justification and forgiveness of sins for His people has yet much to learn. Whether he knows it or not, he is dishonoring our blessed Lord and making Him only half a Savior” J.C Ryle
 • Is die beeld wat Michael Angelo skets oor die standbeeld wat reeds in die blok klip is ’n goeie metafoor vir heiligmaking?
  • “The sculpture is already complete within the marble block, before I start my work. It is already there, I just have to chisel away all the unnecessary material”

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Watter stukkies oortollige ‘klip’ is jy besig om aan te spreek/ wil jy eerste aanspreek in jou reis tot heiligmaking?
  • Hoe kan die groep vir jou bid daarvoor?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *