Diensverhoudinge

Uit die aard van ons gemeentebediening wat staatmaak op ‘n sekere aantal personeel, is dit nodig dat daar ‘n diensgroep is wat omsien na hulle. Dit behels insette t.o.v die verhoudinge tussen die aangestelde individue, alle administratiewe sake rakende die personeel, verdere toerusting, en omsien na die geestelike-, emosionele- en fisieke welsyn van ons amptenare.

Indien jy ‘n sekere affiniteit het vir mense-en-hul-dinge, of ingegrawe is in menslike hulpbronbestuur, of arbeidswetgewing – kom bied asb. jou dienste aan by ons gemeente-bestuurder:

Francie van der Merwe

francie@ngksuiderhof.com

(+264) 81 256 8603