Eiendomme

Hierdie diensgroep bestaan uit kundiges op die gebied van die instanthouding en aanvulling van infrastruktuur. Hul taak behels kort-, medium- en langtermyn beplanning rondom die onderhoud van die gemeente se vaste bates (kerkgebou, saal, klaskamers, pastorie ens.).

Die groep het ‘n baie sterk raadgewende hoedanigheid, wat die dagbestuur leiding gee rondom bogenoemde sake.

Sou jy graag wou deelraak van die groep, en jou kennis en ywer kom aanbied, kontak gerus ons gemeente-bestuurder:

Francie van der Merwe

francie@ngksuiderhof.com

(+264) 81 256 8603