Finansies

Hierdie is ‘n diensgroep wat ‘n baie gespesialiseerde rol in die bestuur van ons gemeente speel . Die taak van hierdie groep is om, namens die Kerkraad, en in oorleg met die dagbestuur, die finansiële aspekte van die gemeente te bestuur. Dit behels. o.a, die opstel van- en toesig hou oor die gemeente se jaarlikse begroting; die bestuur van die gemeente se beleggings; skakeling met ouditeure ens.

Ons kan altyd nog mense gebruik wat spesialisasie-kennis het in hierdie verband. As jy opgewasse en geroepe voel om jou dienste aan te bied, kontak gerus ons gemeente-bestuurder:

Francie van der Merwe

francie@ngksuiderhof.com

(+264) 81 256 8603