Kommunikasie

Met die groot hoeveelheid bedieninge – en dus besige kalender – is dit nodig dat ons voortdurend werk maak van ons kommunikasie strategie: watter kanale gebruik ons om inligting en terugvoer by ons lidmate en ander betrokkenes uit te kry.

As jy ‘n sekere bevoegdheid het in korporatiewe kommunikasie, of sterk sosiale- en elektroniese media vaardighede het, kom bied asb jou dienste aan by ons gemeente-bestuurder:

Francie van der Merwe

francie@ngksuiderhof.com

(+264) 81 256 8603