Pastoraat/Versorging

Ons is ‘n gemeente waarvan een van ons groot fokus-areas die geestelike-, emosionele-, en fisiese versorging van ons lidmate en hul gesinne en families is. Ons het ‘n toegewyde predikant, Hein Schaaf, en sy regterhand, ds. Richard Becker, wat die meeste van hul werks-week in hospitale, te-huise en in lidmate se huise spandeer.

Ons het ook ‘n diensgroep wat hierdie twee predikante ondersteun en self by die versorging en pastoraat betrokke is.

As jy meer inligting wil hê, deel wil word van die diensgroep, of bloot van tyd tot tyd betrokke wil wees, kontak gerus vir:

Ds. Hein Schaaf

hein@ngksuiderhof.com

(+264) 81 297 7653